Menu

Advisering nieuw kader onderwijshuisvesting haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer en de diverse schoolbesturen hadden naar aanleiding van de wetswijziging ‘overheveling buitenonderhoud’ behoefte om te verkennen of doordecentralisatie, het verder doorzetten van taken en verantwoordelijkheden van de gemeente naar de schoolbesturen, wenselijk was.

Opdrachtgever       
Gemeente Haarlemmermeer

Voorbereiding       
2014

Ingangsdatum       
1 januari 2015

Kaders

Wij begeleidden de gemeente en de schoolbesturen in dit proces. Tijdens een tweedaagse heisessie werd gefocust op de overheveling van het buitenonderhoud, maar werden ook in het door ons opgestelde ‘Akkoord van Kamerik’ duidelijke kaders opgesteld voor de onderwijshuisvesting in de komende jaren. Uitgangspunt hierbij was om vanuit de middelen van zowel de gemeente (investeringen) als de schoolbesturen (exploitatie) zoveel mogelijk kwaliteit te halen binnen het beschikbare budget.

Meerjarenexploitatieplan

Er is besloten om, in plaats van een meerjareninvesteringsplan, te gaan werken met een meerjarenexploitatieplan. Alsof doordecentralisatie al heeft plaatsgevonden. Het is de bedoeling om te komen tot exploitabele scholen en een gebouwenbestand dat aansluit bij de vraag. Hiertoe brengen wij de staat van alle onderwijsgebouwen in kaart en beoordelen deze objectief in een nulmeting. Er wordt niet alleen gekeken naar de bouwkundige staat, maar ook naar de aansluiting van het gebouw bij het onderwijskundig concept, veiligheid, binnenmilieu, exploitatie en uitstraling.

Gebouwenboek

Daarnaast maken wij inzichtelijk wat de ruimtevraag voor de komende jaren is en worden feitelijke gegevens verzameld en getoetst aan de informatie van de gemeente en de schoolbesturen. Dit heeft geresulteerd in een gebouwenboek met alle relevante gegevens per gebouw, waarmee de huisvestingsportefeuille kan worden gemanaged. Dit boek biedt een helikopterview per regio en vormt het fundament voor een nieuw huisvestingsplan. Hiermee kunnen verantwoorde keuzes worden gemaakt en integrale beslissingen worden genomen over de noodzakelijke investeringen in de gebouwen.

Mireille Uhlenbusch

Ook inzicht in uw meerjarenexploitatieplan?

Mireille Uhlenbusch helpt u graag verder, telefoon (073) 6409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's