#

Altra College Zuidoost Amsterdam-Zuidoost

Lees meer
Locatie
Amsterdam-Zuidoost
Status
Gereed
Programma

Uitbreiding school voortgezet speciaal onderwijs

Kenmerkend

BENG met Risicodragend Projectmanagement

Opdrachtgever
Stichting Altra Jeugdzorg Amsterdam

Plaats
Amsterdam-Zuidoost, Kortvoort 60

Gebruik
Onderwijshuisvesting, 6 theorielokalen en 2 praktijklokalen, horeca en fietstechniek

Omvang
Uitbreiding en gebouwupgrade (bestaand) van circa 1.000 + 2.500 m² bvo

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Architect
Architektenburo Hans Wagner bv

Constructeur
Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar bv

Flexibele, onderhoudsarme en toekomstbestendige school.

Het Altra College Zuidoost is een speciale, kleinschalige vakschool in Amsterdam. Het is een school waar ongeveer 65 leerlingen, in de leeftijd van 12-20 jaar, klaar­gestoomd worden voor de arbeidsmarkt of een mbo 1 of 2 diploma kunnen halen. Er is een staf van circa 35 medewerkers. De groepen waarin gewerkt wordt zijn klein, zodat er veel aandacht kan worden besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Ook wordt er ruimte geboden om intensief met hulpverleners samen te werken bij het aanpakken van gedrags- en/of psychosociale problemen.

De nieuwe vleugel van het Altra College Zuidoost is medio november 2017 in gebruik genomen Hiermee is het Altra College Noord ingetrokken in Zuidoost, hebben de mbo-groepen de nieuwe lokalen ingericht en zijn zij gestart met de lessen.

Compleet ontzorgen van de opdrachtgever

Wij waren gedelegeerd bouwheer en hebben in dit project het Risicodragend Projectmanagement verzorgd, vanaf het Programma van Eisen, het ontwerp, de realisatie tot en met de inrichting van het gebouw.

Integratie en uitbreiding

De uitbreiding van het Altra College Zuidoost bestaat uit een nieuwe vleugel aan de oost- en zuidzijde van het bestaande gebouw waar nieuwe theorielokalen en de praktijklokalen horeca en fietstechniek in zijn gesitueerd. De uitbreiding vormt als vakschool een vleugel van twee verdiepingen die met een verkeersruimte op de begane grond aansluit op de gang van de bestaande school. De uitbreiding wordt voorzien van een eigen entree maar is eveneens bereikbaar vanuit de bestaande school.

Flexibel

De uitbreiding heeft in eerste instantie tot doel om het programma van deze specifieke school op adequate wijze te herhuisvesten. In de toekomst wordt het gebouw echter geacht mee te kunnen groeien met veranderende inzichten, ruimte te kunnen bieden aan andere indelingen of zelfs geschikt te maken voor andere functies. Het Programma van Eisen, de gebruikers en de locatie van de school stellen bijzondere eisen aan het gebouw. Zo is het brutovloeroppervlak groter. De kleine leerlingen­groepen, onder andere de diversiteit in het onderwijsaanbod (veel vaklokalen en een gymnastiek­lokaal), liggen hieraan te grondslag.De locatie aan Kortvoort bracht tevens zijn eigen specifieke randvoorwaarden mee, met name voor de situering van de buitenruimte.

Toekomstbestendig bijna energieneutraal gebouw (BENG)

Met de uitbreiding heeft de school een flexibel, onderhoudsarm en toekomstbestendig onderkomen. Nu al voldoet het gebouw aan de per 2019 verplicht gestelde BENG-eisen.

De officiële opening heeft plaatsgevonden op 12 januari 2018.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug