Menu

Kindcentrum met meerdere functies

Aquamarijn Nijmegen

Het in 2014 geopende kindcentrum Aquamarijn bestaat uit een basisschool, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. Het, tegelijk met het kindcentrum gerealiseerde, voorzieningenhart De Biezantijn is bereikbaar via Aquamarijn.

Opdrachtgever
Stichting Conexus Nijmegen

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, architectenselectie, Risicodragend Projectmanagement, kwaliteitsmanagement, vraagspecificatie & algemene voorwaarden

Brutovloeroppervlak (bvo)
1.700 m² nieuwbouw, 700 m² renovatie

Ingebruikname
September 2015

Architect
Bedaux de Brouwer Architecten Goirle

Wij adviseerden het schoolbestuur bij de aanpak van dit project en verzorgden het Risicodragend Projectmanagement.

Afstemming

De gemeente Nijmegen, wijkvereniging Ons Waterkwartier, schoolbestuur Conexus en woningbouwvereniging Portaal hebben samengewerkt. Omdat de gemeente voor de realisatie van het voorzieningenhart voor een andere bouworganisatievorm koos dan het schoolbestuur voor de school, en beide gebouwen wel op één terrein werden gerealiseerd, waren een goede coördinatie en afstemming in dit project cruciaal.

Integratie oude pand in nieuwbouw

Het bestaande schoolgebouw van Aquamarijn is behouden en geïntegreerd in het nieuwe complex. De nieuwbouw, naar een ontwerp van architect Pieter Bedaux, omvat drie bouwlagen met daarin drie onderwijsclusters. Deze clusters zijn opgebouwd uit groepsruimten rondom een centraal leerplein. De verschillende ruimten zijn transparant van opzet, schakelbaar en zo flexibel mogelijk opgezet.

Verbinding

De entreezone en de aula functioneren samen als schakel tussen het wijkcentrum, het bestaande schoolgebouw met onder andere het kinderdagverblijf en het nieuwe schoolgebouw. De tribunetrap, met hoge vide, vormt het hart van de brede school en legt een ruimtelijke relatie tussen bestaand en nieuw, en tussen de begane grond en de verdiepingen.

Kloppend hart

De nieuwbouw van kindcentrum Aquamarijn vormt qua architectuur een eenheid met het voorzieningenhart. Boven het voorzieningenhart heeft Portaal dertig zorgwoningen gebouwd. De Biezantijn is hiermee een plek waar mensen samenkomen voor onderwijs, cultuur, ontspanning en ontmoeting en vormt het kloppend hart in de wijk.

Fotografie: Michel Kievits
Arno Aarts

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Arno Aarts, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's