#

Beleidsadvies
Gemeente Zwolle

Lees meer
Locatie
Zwolle
Status
Gereed
Programma

Beleidsadvies accommodaties culturele en creatieve sector

Kenmerkend

Gewijzigde rol gemeente

Een historische stad met aantrekkelijke culturele en creatieve voorzieningen.

Zwolle heeft met de omliggende twintig gemeenten de ambitie om de vierde economische regio van Nederland te worden. Tevens groeit Zwolle zelf in inwonersaantal op termijn van 130.000 naar 140.000 inwoners. Goede voorzieningen op het gebied van cultuur en in de creatieve sector (innovatie!) zijn essentieel voor Zwolle om een aantrekkelijke verblijfplaats te zijn.

Wij traden op als onderzoeker en adviseur om de huidige situatie van de accommodaties voor de culturele en creatieve sector in beeld te brengen en het gewenste beleid voor de toekomst te schetsen. Daartoe analyseerden we trends en ontwikkelingen in de relevante culturele sectoren en onder 'broedplaatsen' c.q. innovatieve werkomgevingen (mede in het kader van de Triple Helix). Verder voerden we naast een flink aantal gesprekken met de betrokken instellingen een benchmark uit onder vier vergelijkbare steden. Op die manier schetsten we de gewenste toekomstige situatie die onderdeel van het beleid voor deze twee sectoren dient te zijn. De rapportage bevat naast de bevindingen en de toekomstvisie ook een aantal aanbevelingen om de stap naar de toekomst te maken.

hevo_teaser_logo_gemeente_zwolle.jpg
Michiel Otto HEVO.jpg

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug