Menu

Veel mogelijkheden in vervangende nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw Burgemeester de Vlugtschool Amsterdam

Stichting Westelijke Tuinsteden heeft vervangende nieuwbouw gerealiseerd voor de Burgemeester de Vlugtschool (basisonderwijs voor circa 400 leerlingen) op de bestaande locatie aan de Jan de Louterstraat 11 in Amsterdam Nieuw-West. Naast de Burgemeester de Vlugtschool zijn er op deze locatie een kinderopvang, een school voor blinden en slechtzienden, een bibliotheek en diverse buurtfuncties gerealiseerd. Het oude gebouw is gesloopt. De school was tijdelijk gehuisvest in naastgelegen panden aan de Jan de Louterstraat en het Jan de Louterpad.

Opdrachtgever
Stichting Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, architectenselectie, bouwkostenmanagement, bouwmanagement, contractmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, projectmanagement, Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.500 m²

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

De school is ontworpen met clusters van lokalen en leerpleinen, waarbij geborgenheid en functionaliteit optimaal benut worden. De school is transparant en biedt veel mogelijkheden voor toekomstige onderwijsconcepten. De nieuwbouw bevat onder andere een dubbele gymzaal, speellokaal, aula, 20 klaslokalen en een voorschool. De plattegrond is geïnspireerd op de structuur van een zogenaamde stempelwijk, waarbij ontworpen eenheden steeds herhaald worden. Zo zijn de lokalen per vier in gelijke clusters geplaatst. Ieder cluster heeft een eigen spreekkamer, binnenruimte en leerplein. De flexibiliteit van het ontwerp bewees tijdens het proces al haar waarde. De school kent een groeiend aantal leerlingen en de beoogde uitbreiding is meteen gerealiseerd. Centraal staan creatieve ruimten voor beeldende vorming, muziek en sport. De school biedt tevens ruimte voor ouders om de betrokkenheid te vergroten en ontmoetingen te stimuleren.

Duurzaamheidsambities

De ambities op het gebied van duurzaamheid lagen hoog. De compacte school maakt optimaal gebruik van licht en frisse lucht en het technisch Programma van Eisen stelde hoge eisen aan isolatie en onderhoudsarm materiaalgebruik.

Door het projectmanagement risicodragend uit te voeren, boden wij resultaatgaranties op kwaliteit, planning en budget. Het schoolbestuur behield daarbij maximale invloed, maar wij waren verantwoordelijk voor het eindresultaat.

De nieuwe school is in de zomer van 2018 opgeleverd en biedt ruimte aan 20 klassen, een voorschool en een dubbele gymzaal. De Burgemeester De Vlugtschool heeft daarmee de ruimte om de talenten van haar leerlingen nog beter te ontwikkelen!

IN DE MEDIA

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 17, 'impact', is een artikel gepubliceerd met de titel ‘Ruimte voor leren en ontwikkelen van morgen; (ver)nieuwbouw zes basisscholen Amsterdam Nieuw-West’.

Download artikel

Winifred van den Bosch

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Winifred van den Bosch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's