Menu

Duurzame en flexibele Brede School

Nieuwbouw Brede School Stolwijk

In opdracht van de gemeente Vlist en Stichting Onderwijs Primair is openbare basisschool De Hazelmuis in Stolwijk enkele jaren geleden uitgebreid met een buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Dit betekende dat het oude schoolgebouw moest worden gesloopt en er nieuwbouw moest worden gepleegd.

Opdrachtgever 
Gemeente Vlist en Stichting Onderwijs Primair

Rol HEVO
projectmanagement, opstellen Programma van Eisen, architectenselectie

Investering excl. btw
€ 1.900.000

Bruto vloeroppervlak (bvo)
1.310 m2

Ingebruikname
september 2016

Architect
RoosRos Architecten Oud-Beijerland

Duurzaamheid

Wij ondersteunden in de initiatieffase bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Het projectmanagement is risicodragend, dus inclusief honderd procent garantie op budget, tijd en kwaliteit. De gemeente en de school hebben samen extra investeringen gedaan in duurzaamheidsmaatregelen en om de exploitatie te verbeteren. Zo zijn er zonnepanelen en een waterpomp gerealiseerd, en het nieuwe gebouw voldoet aan klasse B van het Frisse Scholenprogramma.

Flexibiliteit

Het ontwerp van de nieuwe school bestaat uit een gebouw met twee verdiepingen dat toekomstbestendig is gebouwd, met een hoge mate van flexibiliteit. Specifieke kenmerken zijn qua onderwijs dat er klassikaal en groepsoverstijgend wordt gewerkt. In de toekomst wordt dit uitgebreid met werken in units, per unit drie niveaus. De lokalen zijn voorzien van grote schuifdeuren, waardoor lokalen verbonden zijn. De units zijn ingericht voor klassikale instructie, kringgesprekken, werken in subgroepjes en zelfstandig werken.


Dit project is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

 

Henrie van den Berg

Meer weten?

Neem contact op met Henrie van den Berg, telefoon (073) 6409 409

Fotografie: Fotostudio Image & Motion

Lees alles over

Gerelateerde thema's