Menu

Passende huisvesting fusiegemeente Waadhoeke

Fusiegemeente Waadhoeke

Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest-Friesland en wordt gevormd door de vroegere gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel: 1 stad en 40 dorpen maken de nieuwe gemeente Waadhoeke. Op 1 januari 2018 heeft de nieuwe gemeente haar intrek genomen in het voormalige gemeentekantoor van Franekeradeel.

Opdrachtgever
Fusiegemeente Waadhoeke

Rol HEVO
Huisvestingsplan, bouworganisatievorm, aanbestedingsstrategie, Programma van Eisen, Anders Werken, inrichtingsontwerp, inkoop- en verhuisbegeleiding

Stichtingskosten exclusief btw
€ 6.400.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
6.150 m² (Franeker)

Oplevering
December 2017

Ingebruikname
1 januari 2018

Architect
Van Manen en Zwart architecten, Drachten

Passende huisvesting

Wij hebben in het voorjaar van 2016 opdracht gekregen van deze fusiegemeenten om een plan op te stellen voor passende huisvesting voor de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het plan is eind september 2016 goedgekeurd door de stuurgroep. Positieve besluitvorming in de gemeenteraden over het huisvestingsplan Waadhoeke heeft op 27 oktober 2016 plaatsgevonden. Aansluitend hebben wij vervolgopdrachten gekregen voor het opstellen van een visie op Anders Werken en Programma van Eisen, advisering over de bouworganisatievorm en de aanbestedingsstrategie, de ontwerpbegeleiding, de inkoop- en verhuisbegeleiding en de voorbereiding van de medewerkers op ‘Waadhoeks Werken’.

Waadhoeks Werken

Het voormalige gemeentekantoor van Franekeradeel kenmerkte zich door vele gangen, deuren en kantoortjes. Als je het gebouw niet kende, was het echt een doolhof. In het verbouwde gemeentehuis is dit verleden tijd. Het gesloten karakter heeft plaatsgemaakt voor een open en ruimtelijk geheel, met weinig muren, een overzichtelijk publieksgebied, grote ontmoetingszones en flexibele werkgebieden. Met de revitalisering van het gemeentehuis is ook een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Door de gemeente omgedoopt in ‘Waadhoeks Werken’. Een manier van werken die medewerkers stimuleert om integraal te werken, verantwoordelijkheid te nemen en meer van buiten naar binnen te denken en de dienstverlening ook echt ‘persoonlijk en dichtbij’ te maken.

Alexandra Meeuwisse

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Alexandra Meeuwisse, telefoon (073) 6 409 409

Deze personen zijn bij dit project betrokken

Lees alles over

Gerelateerde thema's