#

Het Kruithuis
's-Hertogenbosch

Lees meer
Locatie
's-Hertogenbosch
Status
Gereed
Programma

Onderzoek herbestemmen rijksmonument

Kenmerkend

Balans cultuurhistorische waarde en nieuwe functie

Opdrachtgever
Gemeente 's-Hertogenbosch

Projectteam
Ozive (HEVO, Nico de Bont en Synchroon)

Stedenbouwkundig onderzoek
HOUTMAN+SANDER Landschapsarchitecten 's-Hertogenbosch

Bouwtechnisch onderzoek
Nico de Bont Vught

Markt- en functioneel onderzoek
LAgroup Amsterdam

Looptijd onderzoek
2014

Behouden en hergebruik van emotioneel vastgoed.

Het Kruithuis is gebouwd in de 17e eeuw onder begeleiding van architect Jan van Weeghen en diende destijds als veilige opslagruimte van munitie. Na uiteenlopende bestemmingen als opslagruimte, laboratorium en repetitieruimte voor Het Brabants Orkest, was Het Kruithuis in gebruik als tentoonstellingsruimte en atelierruimte voor het Stedelijk Overleg Kunstenaars 's-Hertogenbosch.

kruithuis_zicht_op_binnenplaats.jpg

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming

Voor de gemeente 's-Hertogenbosch hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot herbestemming van het rijksmonument Het Kruithuis en de bijbehorende militaire bakkerij. De opgave was om een balans te vinden tussen de cultuurhistorische waarde van de locatie en een nieuwe functie die financieel rendabel is. Een en ander vereiste een multidisciplinaire aanpak. Dit betekende dat er, naast een technisch onderzoek om te bepalen in welke staat de panden verkeerden, diverse onderzoeken (cultuurhistorisch, archeologisch en flora & fauna) moesten plaatsvinden. Uit een stedenbouwkundig onderzoek volgde hoe de locatie versterkt kon worden door een goede verbinding met de stad. Ten slotte is er ook een marktonderzoek uitgevoerd.

Er zijn drie mogelijke scenario's ontwikkeld. Deze zijn gecombineerd met de stedenbouwkundige visie, waarna de drie varianten verder zijn uitgewerkt na overleg met stakeholders als de Bossche Investerings Maatschappij, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en verschillende horeca­ondernemingen.

kruithuis_voor-_en_zijgevel.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug