#

Kindcentrum Het Talent Schiedam

Lees meer
Locatie
Schiedam
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw Brede School met basisschool, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

Kenmerkend

Hoge score op duurzame prestaties en laag op huisvestingslasten

Opdrachtgever
Gemeente Schiedam

Projectomvang exclusief btw
€ 2.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
1.390 m²

Ingebruikname
November 2013

Architect
KAW/e Eindhoven

Een school op maat.

Een nieuw gebouw én een nieuwe naam. Begin november 2013 betrokken de kinderen van kinderopvangorganisatie KomKids en de leerlingen van basisschool De Wieken 1 hun nieuwe brede school ‘Het Talent’. De ruimten van het kindcentrum moesten worden geclusterd rond een centrale, multifunctionele hal. Het pand is in slechts 10 maanden gebouwd op maar enkele meters afstand van het oude schoolgebouw.

speelplaats_het_talent_schiedam.jpg

Duurzame ambities

De gemeente Schiedam en de schoolbesturen hadden de ambitie om het nieuwe schoolgebouw zo duurzaam en energiezuinig mogelijk uit te voeren. Wij werden verzocht dit ook nadrukkelijk terug te laten komen in het Programma van Eisen. Vandaar de ambities van een goed gezond binnenklimaat, omdat dit de gezondheid en de leerprestaties van de kinderen positief beïnvloedt. Door een studie op terugverdientijden en duurzame prestaties en een integraal ontwerpproces, is het mogelijk gebleken om binnen de financiële middelen ambities te realiseren. In het ruimtelijk programma is het creëren van een extra groepsruimte mogelijk gemaakt.

Frisse school

Naast duurzame elementen als hoge isolatiewaarden, een flexibele inrichting zodat een herindeling mogelijk is en praktische zaken als een daglichtafhankelijke schakeling van de verlichting, bevatte het Programma van Eisen ook wensen met betrekking tot een goed binnenklimaat, omdat dit de gezondheid en de leerprestaties van de kinderen positief beïnvloedt.Slechts beperkte extra middelen bleken nodig om de ventilatie conform de Frisse Scholen-norm te verbeteren.

Intensieve samenwerking

De beide gebruikers van het pand, KomKids en het schoolbestuur van 5maalO, werkten tijdens de ontwerpfase nauw samen. Deze samenwerking resulteerde in een ontwerp waarbij het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal een natuurlijk onderdeel uitmaken van het schoolgebouw.Het pand biedt ruimte aan zeven klaslokalen, twee peutergroepen en bso-activiteiten. Het kantoor van de schoolleiding is ontworpen als mogelijk achtste lokaal zodat dit in tijden van groei in gebruik kan worden genomen. Alle ruimten zijn geclusterd om een centrale, multifunctionele hal.

Na oplevering kon de school binnen een maand het nieuwe gebouw betrekken en is het oude schoolgebouw gesloopt.

Het nieuwe pand sluit uitstekend aan bij de visie van de school: ‘Op basisschool Het Talent ben je trots op wie je bent.’

interieur_het_talent_schiedam.jpg
Wouter Houet HEVO.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug