#

IHP gemeente
Krimpenerwaard

Lees meer
Locatie
Stolwijk
Status
Gereed
Programma

Onderzoek en advies Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Kenmerkend

IHP met focus op bijna energieneutrale gebouwen (BENG) of duurzame levensduurverlenging met een scope van 30 jaar

Visie: onderwijs wordt dicht bij huis gegeven.

In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard hebben we schoolbesturen en de gemeente begeleid bij het opstellen van een gezamenlijke visie- en beleidsvorming voor onderwijshuisvesting met een scope van 30 jaar.

Bij de totstandkoming van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) hebben we nadrukkelijk ingezet op de vorming van een breed gedragen beleid waarin gezamenlijke belangen en keuzes voorop staan.

teaser_logo_gemeente_krimpenerwaard.jpg

Deze aanpak heeft geleid tot een duidelijke, gezamenlijk door schoolbesturen en gemeente gedragen, visie: onderwijs wordt dicht bij huis gegeven en scholen en gemeente werken samen om schoolgebouwen in stand te houden. Daarnaast is in het IHP nadrukkelijk vastgelegd dat bijna energieneutrale gebouwen (BENG) nodig zijn om te voldoen aan de ambitie om in 2050 een energie- en CO2-neutrale gemeente te zijn die geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Bij gebouwen waar sprake is van vernieuwbouw of renovatie is het uitgangspunt duurzame levensduurverlenging.

Deze uitgangspunten staan centraal bij de (ver)nieuwbouw van het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard, waarbij de vorming van IKC’s gestimuleerd wordt. Daarnaast zal de gemeente extra investeren om zo kwalitatief goede huisvesting te kunnen realiseren. Schoolbesturen zullen extra investeren om de exploitatiekosten te laten dalen. Dit toont de meerwaarde van een breed gedragen en onder begeleiding van een expert gezamenlijk ontwikkeld IHP: niet de eigen locatie of organisatie staat centraal, maar kwalitatief goede en gezonde schoolgebouwen voor alle leerlingen en gebruikers.

ihp_krimpenerwaard.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug