#

Louis Bouwmeesterschool Amsterdam

Lees meer
Locatie
Amsterdam
Status
Gereed
Programma

Renovatie en uitbreiding bestaand schoolgebouw

Kenmerkend

Authentieke uitstraling behouden

Opdrachtgever
Stichting Westelijke Tuinsteden AmsterdamLouis Bouwmeesterschool Amsterdam

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.718 m² bvo

Oplevering/ingebruikname
December 2018

Architect
Rienks Architecten Breda

Constructeur
Pieters Bouwtechniek Haarlem

Adviseur installaties
Klictet Advies

Ruimte voor het leren en ontwikkelen van morgen. Joke Middelbeek, Stichting Westelijke Tuinsteden

Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, maar wel gewaardeerd wordt vanwege de authentieke uitstraling van een H-school, is het bestaande schoolgebouw grondig gerenoveerd en uitgebreid met twee nieuwe bouwdelen. De renovatie van het monument was noodzakelijk om de school te kunnen moderniseren en tegelijkertijd het karakter van het gebouw te herstellen. HEVO heeft dit project risicodragend begeleid vanaf de definitiefase tot en met de realisatie.

Fotografie: Rienks Architecten

H-school

De Louis Bouwmeesterschool is gehuisvest in een zogenaamde H-school. Dit type schoolgebouw is een naoorlogs type openbaar lagere school-gebouw dat in Amsterdam-West tot het zogenaamde standaardtype behoort. Het schoolgebouw wordt H-School genoemd omdat dit in de oorsprong de plattegrond van de letter ‘H’ heeft. Eén gedeelte van de school bestaat uit een gebouw van twee verdiepingen met in totaal 12 lokalen. In het andere deel bevinden zich het gymnastieklokaal, de aula met toneel, kantoren en een aantal speciale lokalen voor bijvoorbeeld handvaardigheid, muziek of tekenen. Beide gebouwdelen zijn verbonden door een tweetal glazen gangen; in het geval van de Louis Bouwmeesterschool is de ruimte tussen de gangen in een later stadium overdekt om als lesruimte te dienen. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde bevindt zich een schoolplein omgeven met een hekwerk.

Risicodragend Projectmanagement

Wij hebben de opdrachtgever ontzorgd door het projectmanagement risicodragend uit te voeren. Nadat de ontwerpfase was doorlopen verzorgden wij de aanbesteding voor de uitvoerende partijen. Wij zijn in september 2017 gestart met de uitvoeringsfase.

Inmiddels is de renovatie afgerond en de school in gebruik genomen. De Louis Bouwmeesterschool beschikt over een duurzaam en levensbestendig schoolgebouw.

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2020, is een artikel gepubliceerd met de titel ‘Ruimte voor leren en ontwikkelen van morgen; (ver)nieuwbouw zes basisscholen Amsterdam Nieuw-West’.

Fotografie: Rienks Architecten

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug