# # #

Hoge Veer Bastion Geertruidenberg

Lees meer
Locatie
Geertruidenberg
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw zorgcomplex; woonvoorziening voor dementerende ouderen en appartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening

Kenmerkend

Mensgerichte en vernieuwende zorghuisvesting, nieuwbouw met funding via de bank

Opdrachtgever
Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Rol HEVO
Advisering nieuwbouw, selectie architect, financiering en Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
11.500 m²

Start ontwerp
Voorjaar 2016

Start bouw
Medio 2017

Oplevering
November 2019

Ingebruikname
2020

Alle bewoners van het gehele gebouw, alsmede inwoners uit de rest van de gemeente, kunnen gebruik maken van de algemene voorzieningen.

Een van de locaties van Zorgorganisatie Het Hoge Veer (ZHHV) werd gehuurd en dateerde uit de jaren 70. Dit complex voldeed niet meer aan de huidige visie van ZHHV. Hierdoor ontstond behoefte aan nieuwbouw. Deze nieuwbouw is in eigen beheer ontwikkeld en gerealiseerd op het Koninginnebastion in Geertruidenberg.

# # # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Woon- en leefklimaat

In november 2019 is het nieuwe zorgcomplex in Geertruidenberg van circa 7.000 m² opgeleverd. Het betreft een woonvoorziening voor dementerende ouderen en 46 appartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening. Daarnaast zijn in het complex ondersteunende ruimten gerealiseerd, waaronder een grand café met keuken, ten behoeve van zorgverlening aan cliënten van Het Hoge Veer en mensen uit de wijk. Wij hebben met Het Hoge Veer een proces doorlopen waarin de plannen voor de nieuwbouw zijn uitgewerkt. Reden om te kiezen voor nieuwbouw en niet voor renovatie was dat het zorgcomplex in Raamsdonksveer sterk verouderd en niet-toekomstbestendig is.

Duurzaamheid

Voor het verwarmen en koelen zijn een tweetal lucht/water-warmtepompen geïnstalleerd die bij langdurige en grote koude bijgestaan worden door een cv-ketel. Deze ketel is tevens een, zij het beperkte, back-up voor de lucht/water-warmtepompen voor verwarming in geval van uitval.

Levensloopbestendig wonen en financiering

Samen met ZHHV ontwikkelden wij een zeer vernieuwend woon-, welzijns- en zorgconcept voor ouderen in Geertruidenberg e.o. Samenvattend komt het er op neer dat het verzorgings- en verpleeghuis is vervangen door complexen op meerdere locaties voor levensloopbestendig wonen, waarbij kleinschaligheid een belangrijk begrip is.

Als sluitstuk op de ontwikkeling van de plannen hebben wij de financiering tegen goede voorwaarden voor Het Hoge Veer geregeld. Hiervoor hebben wij een goed onderbouwde businesscase bij de bank neergelegd, die voldeed aan door banken gestelde voorwaarden en eisen voor kredietverlening.

Architectenselectie

Wij hebben ZHHV geadviseerd bij de ontwikkeling van de nieuwbouw en hebben de opdrachtgever ondersteund bij het selecteren van de architect. Hierbij was het voor de opdrachtgever belangrijk dat de architect de visie van ZHHV kon vertalen in een gebouwontwerp. Het Hoge Veer staat immers voor het creëren van een woon- en leefklimaat waarin de cliënt zelf richting geeft aan het leven. Dit diende in de vraagspecificatie aan de architect nadrukkelijk tot uiting te komen.

Financieringsaanvraag

Wij hebben de businesscase bij verschillende financiële stakeholders neergelegd. In de businesscase is, naast een gedegen marktverkenning en een uitgewerkte financieringsaanvraag, goed nagedacht over de impact en risicomanagement. Door deze aspecten zichtbaar te maken en de kansen en risico’s in beeld te brengen, kregen zorgorganisatie en de financiële partijen alle mogelijke scenario’s in beeld. Na het voeren van gesprekken over het bouwinitiatief bleek dat, toen diverse partijen onderdelen van het bouwplan wilden financieren of wilden instappen, andere financiële partijen ook wilden participeren.

Zorgeloos bouwen

Vervolgens zijn wij samen met Het Hoge Veer en geïnteresseerde financiële partijen op zoek gegaan naar de best passende financieringsmix bij het plan. Dit heeft geleid tot een gestapeld financierings­arrangement met twee eigenaren, Het Hoge Veer en de lokale woningstichting. Naast een bancaire financiering en borging van het Waarborgfonds, zorgen zij ook voor een eigen investering. Wij hebben de nieuwbouw uitgevoerd met Risicodragend Projectmanagement, zodat de opdrachtgever en de financiers zekerheid hadden over het budget, de planning en de kwaliteit.

impressie_hoge_veer_bastion.jpg
Impressie Hoge Veer Bastion

Informatie en plattegronden

Download de informatiefolder en plattegronden over het Hoge Veer Bastion.

In de media

Op 29 november 2018 is het artikel 'Contouren nieuwe Hoge Veer zichtbaar' verschenen in het weekblad De Langstraat.

Download artikel

Verder lezen

Download de whitepaper om verder te lezen.

Download whitepaper
# # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug