Menu

Mensgerichte en vernieuwende zorghuisvesting

Nieuwbouw voor Zorgorganisatie Het Hoge Veer met funding via de bank

Een van de locaties van Zorgorganisatie Het Hoge Veer (ZHHV) wordt gehuurd en dateert uit de jaren 70. Dit complex voldoet niet meer aan de huidige visie van ZHHV. Hierdoor is behoefte ontstaan aan nieuwbouw. Deze nieuwbouw is gepland op het Koninginnebastion in Geertruidenberg en wordt in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd.

Opdrachtgever
Zorgorganisatie Het Hoge Veer

Rol HEVO
Advisering nieuwbouw, selectie architect, financiering en Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
11.500 m²

Start ontwerp
Voorjaar 2016

Start bouw
Medio 2017

Ingebruikname
Gepland januari 2019

Woon- en leefklimaat

Het is de bedoeling dat er begin 2019 een nieuw zorgcomplex staat in Geertruidenberg van circa 7.000 m². Het betreft een woonvoorziening voor dementerende ouderen en 46 appartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening. Daarnaast worden in het complex ondersteunende ruimten gerealiseerd, waaronder een grand café met keuken, ten behoeve van zorgverlening aan cliënten van Het Hoge Veer en mensen uit de wijk. Wij hebben met Het Hoge Veer een proces doorlopen waarin de plannen voor de nieuwbouw zijn uitgewerkt. Redenen om te gaan voor nieuwbouw en niet voor renovatie zijn het sterk verouderde en niet toekomstbestendige huidige zorgcomplex in Raamsdonksveer.

Levensloopbestendig wonen en financiering

Samen met ZHHV ontwikkelden wij een zeer vernieuwend woon-, welzijns- en zorgconcept voor ouderen in Geertruidenberg e.o. Samenvattend komt het er op neer dat het verzorgings- en verpleeghuis wordt vervangen door complexen op meerdere locaties voor levensloopbestendig wonen, waarbij kleinschaligheid een belangrijk begrip is.

Als sluitstuk op de ontwikkeling van de plannen hebben wij de financiering tegen goede voorwaarden voor Het Hoge Veer geregeld. Hiervoor hebben wij een goed onderbouwde businesscase bij de bank neergelegd, die voldeed aan door banken gestelde voorwaarden en eisen voor kredietverlening.

Architectenselectie

Wij adviseren ZHHV bij de ontwikkeling van de nieuwbouw en hebben de opdrachtgever ondersteund bij het selecteren van de architect. Hierbij was het voor de opdrachtgever belangrijk dat de architect de visie van ZHHV kan vertalen in een gebouwontwerp. Het Hoge Veer staat immers voor het creëren van een woon- en leefklimaat waarin de cliënt zelf richting geeft aan het leven. Dit diende in de vraagspecificatie aan de architect nadrukkelijk tot uiting te komen.

Financieringsaanvraag

Wij hebben de businesscase bij verschillende financiële stakeholders neergelegd. In de businesscase is, naast een gedegen marktverkenning en een uitgewerkte financieringsaanvraag, goed nagedacht over de impact en risicomanagement. Door deze aspecten zichtbaar te maken en de kansen en risico’s in beeld te brengen, kregen zorgorganisatie en de financiële partijen alle mogelijke scenario’s in beeld. Na het voeren van gesprekken over het bouwinitiatief bleek dat, toen diverse partijen onderdelen van het bouwplan wilden financieren of wilden instappen, andere financiële partijen ook wilden participeren.

Zorgeloos bouwen

Vervolgens zijn wij samen met Het Hoge Veer en geïnteresseerde financiële partijen op zoek gegaan naar de best passende financieringsmix bij het plan. Dit heeft geleid tot een gestapeld financieringsarrangement met twee eigenaren, Het Hoge Veer en de lokale woningstichting. Naast een bancaire financiering en borging van het Waarborgfonds, zorgen zij ook voor een eigen investering. Wij voeren de nieuwbouw uit met Risicodragend Projectmanagement, zodat de opdrachtgever en de financiers zekerheid hebben over het budget, de planning en de kwaliteit.

Informatiefolder

Download hier de informatiefolder over het Hoge Veer Bastion.

Download

In de media

Op 29 november 2018 is het artikel 'Contouren nieuwe Hoge Veer zichtbaar' verschenen in het weekblad De Langstraat.

Download artikel

Lees alles over

Gerelateerde thema's