Menu

Bijna energieneutrale nieuwbouw met Risicodragend Projectmanagement

Nieuwbouw voor basisscholen Swolgen en Tienray

De huidige basisscholen van Tienray en Swolgen zijn functioneel en technisch verouderd. De gebouwen zijn niet meer geschikt om modern eigentijds onderwijs aan te kunnen bieden en het is te kostbaar om de gebouwen te renoveren. Bovendien leiden de demografische ontwikkelingen in beide dorpen ertoe dat een fusie van de twee basisscholen op de grens tussen beide dorpen wenselijk is om voldoende toekomstperspectief te hebben. Deze scholen gaan als één Kindcentrum STip verder in een nieuw, opzichzelfstaand gebouw dat bij sportpark Kerkebos in Swolgen wordt gerealiseerd.

Opdrachtgever
Dynamiek Scholengroep Horst

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
1.250 m²

Ingebruikname
2021

Architect
Verheijen-Smeets Architecten Tegelen

Constructeur
Archimedes Bouwadvies B.V. Eindhoven

Installatieadviseur
De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V. Capelle aan den IJssel

Bouwfysisch adviseur
Van Zanten Raadgevende Ingenieurs B.V. Den Haag

Bouwkundig aannemer
Peters Bouw en Onderhoud B.V. Horst

Werktuigbouwkundig installateur
Van Tilburg Energie Design B.V. Horst

Elektrotechnisch installateur
Energa-Elektra B.V. Venlo

Op basis van een uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas in de raadsvergadering van 19 december 2017 ingestemd met de bouw van de nieuwe basisschool en het ter beschikking stellen van het benodigde krediet. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op het terrein van sport- en multifunctionele accommodatie Kerkebos. Wij verzorgen het Risicodragend Projectmanagement van deze nieuwbouw.

Met de realisatie van de nieuwe basisschool wordt een toekomstbestendig, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en (bijna) energieneutraal (BENG) onderwijsgebouw gerealiseerd in een veilige omgeving. Bovendien worden de exploitatielasten van de school aanzienlijk gunstiger dan in de bestaande situatie.

De nieuwe school wordt circa 1.250 m² groot. De bouw van Kindcentrum STip is na de zomervakantie van 2020 gestart. Kindcentrum STip opent de deuren voor haar leerlingen bij aanvang van het schooljaar 2021-2022. 

Joris van den Berg

Meer weten?

Neem dan contact op met Joris van den Berg, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's