Menu

Nieuwbouw leidt tot een duurzame, toekomstbestendige school

Pieter Jelles Troelstraschool Amsterdam

De Pieter Jelles Troelstraschool is een basisschool met circa 750 leerlingen. De school is een openbare kunstmagneetschool met een jaargroep-afdeling en een montessori-afdeling. Omdat het oude schoolgebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt en bovendien veel te klein was voor 750 leerlingen, werd gekozen voor nieuwbouw.

Opdrachtgever
Stichting Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Stichtingskosten inclusief btw
€ 7,2 miljoen

Brutovloeroppervlak
4.660 m²

Ingebruikname
September 2017

GPR-score
7,8

Architect
Bonnemayer Architecten Uden

Wij hebben dit project risicodragend vanaf het Programma van Eisen tot en met de realisatie begeleid.

School met twee vormen van onderwijs

Met een montessori- en een jaargroep-afdeling beschikt de school over twee vormen van onderwijs. Maar eigenlijk passen alle onderwijsvormen in het toekomstbestendige schoolgebouw. Kleinschaligheid en flexibiliteit zijn gewaarborgd in units van 4 of 5 lokalen die zijn geclusterd rondom leerpleinen. Om samenwerking tussen de groepen binnen een unit te stimuleren, zijn de lokalen met brede transparante schuifdeuren verbonden met de leerpleinen en hierdoor met elkaar.

Ook is er in de multifunctionele aula en de gekoppelde speellokalen ruimte voor een voorstelling of een presentatie aan bijvoorbeeld ouders. Beweging wordt door de school gestimuleerd met de volledig ingerichte gymzaal, multifunctionele speellokalen en een fantastisch speelterrein rondom het schoolgebouw.

Maximale kwaliteit voor het beschikbare budget

Het nieuwe schoolgebouw is een schoolvoorbeeld van maximale kwaliteit voor het beschikbare budget. HEVO heeft de school van A tot Z begeleid in de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw en door middel van Risicodragend Projectmanagement al haar wensen gerealiseerd.

Met de nieuwbouw heeft de school een duurzaam, energiezuinig, onderhoudsarm en toekomstbestendig onderkomen.

In de media

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 12, 'strategisch advies', is een artikel opgenomen over dit project met als titel 'Maximale kwaliteit voor de Pieter Jelles Troelstraschool'.

Download artikel

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 17, 'impact', is een artikel gepubliceerd met de titel ‘Ruimte voor leren en ontwikkelen van morgen; (ver)nieuwbouw zes basisscholen Amsterdam Nieuw-West’.

Download artikel

Fotografie: Kato Tan
Wouter Houët

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Wouter Houët, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's