#

Kristal, Kind en Leer (KKL) Nootdorp

Lees meer
Locatie
Nootdorp
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw kinderdienstencentrum met school, woon- en logeervoorziening

Kenmerkend

Begeleiding, behandeling en speciaal onderwijs: 24 uurszorg aan kinderen onder de 18 jaar

Bij projecten met grotere risico’s is Risicodragend Projectmanagement echt een uitkomst. Je hebt dan zekerheid over tijd, budget en kwaliteit. Bij een ander complex en risicovol project, zou ik weer voor RPM kiezen. Roeland Brouns, directeur Vastgoed & Facilitair Ipse De Bruggen

Ipse de Bruggen biedt steeds meer 24 uurszorg aan kinderen onder de 18 jaar. In Nootdorp is een nieuwe locatie gerealiseerd waar deze kinderen begeleiding, behandeling en onderwijs krijgen.

Naast een woonvoorziening en logeervoorziening zijn er een kinder­dienstencentrum en een school voor speciaal onderwijs in deze gebouwen gehuisvest. Door alle functies in één gebouw te huisvesten, kan er beter afgestemde zorg en behandeling gegeven worden.

Wij ondersteunden Ipse de Bruggen met advies op maat en realiseerden de nieuwbouw met Risicodragend Projectmanagement. Hierdoor had de opdrachtgever zekerheid over budget, planning en kwaliteit. Tevens coördineerden wij de sloop van de bestaande gebouwen en het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie.

HEVO speelplein KKL Nootdorp.jpg

Gebouw Kristal

In gebouw Kristal is onlangs nog een EBK gerealiseerd. Een EBK is een Extra Beveiligde Kamer die in de plaats is gekomen van de separeervoorzieningen. Dit in het kader van nieuw beleid om dwangverpleging en onvrijwillige opsluiting in de zorg terug te dringen.

Gebouw Kind & Leer

In gebouw Kind & Leer kunnen veertig kinderen met een verstandelijke beperking wonen. In hetzelfde gebouw kunnen ze onderwijs krijgen of naar het kinderdagcentrum gaan.

Bijzondere bewoners

Vanwege de bijzondere bewoners zijn er allerlei speciale installaties nodig. Door middel van domotica zijn audio en video, verwarmings-, airco-, alarm- en andere systemen op een eenvoudige manier te bedienen. Hiermee kunnen de zorgmedewerkers aan de bewoners beperkingen opleggen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarnaast zijn de brandveiligheidseisen extreem hoog, omdat de bewoners zo kwetsbaar zijn. De jongeren hebben naast een verstandelijke beperking vaak gedrags­problemen.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug