Menu

Plek voor bijzondere kinderen

Nieuwbouw Kristal, Kind en Leer (KKL) in Nootdorp

Ipse de Bruggen biedt steeds meer 24 uurszorg aan kinderen onder de 18 jaar. In Nootdorp is een nieuwe locatie gerealiseerd waar deze kinderen begeleiding, behandeling en onderwijs krijgen.

Naast een woonvoorziening en logeervoorziening zijn er een kinderdienstencentrum en een school voor speciaal onderwijs in deze gebouwen gehuisvest. Door alle functies in één gebouw te huisvesten, kan er beter afgestemde zorg en behandeling gegeven worden.

Wij ondersteunden Ipse de Bruggen met advies op maat en realiseerden de nieuwbouw met Risicodragend Projectmanagement. Hierdoor had de opdrachtgever zekerheid over budget, planning en kwaliteit. Tevens coördineerden wij de sloop van de bestaande gebouwen en het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie.

In gebouw Kristal is onlangs nog een EBK gerealiseerd. Een EBK is een Extra Beveiligde Kamer die in de plaats is gekomen van de separeervoorzieningen. Dit in het kader van nieuw beleid om dwangverpleging en onvrijwillige opsluiting in de zorg terug te dringen.

Bij projecten met grotere risico’s is Risicodragend Projectmanagement echt een uitkomst. Je hebt dan zekerheid over tijd, budget en kwaliteit. Bij een ander complex en risicovol project, zou ik weer voor RPM kiezen.

— Roeland Brouns, directeur Vastgoed & Facilitair Ipse de Bruggen
Willem Adriaanssen

Wilt u meer weten over dit bijzondere project?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's