#

Aldlânstate
Leeuwarden

Lees meer
Locatie
Leeuwarden
Status
In ontwikkeling
Programma

Herontwikkeling en nieuwbouw seniorenwoningen

Kenmerkend

Nieuw leven voor verouderde serviceflats

Opdrachtgevers
Stichting Rendant en Aedifica

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement, haalbaarheidsstudie, businesscase, Programma van Eisen

Architect
Peters en Lammerink architecten

Constructeur
Lucassen Bouwconstructies Hengelo

Installatieadviseur
Raadgevend Technisch Bureau Verwey Oosterhout

Adviseur brandveiligheid
Nieman Raadgevende Ingenieurs Zwolle

Aansluiten bij woon-zorgvraag van vitale zelfstandige ouderen.

De vastgoedportefeuille van Stichting Rendant bestaat uit twee serviceflats (Aldlânstate te Leeuwarden en Nieuw Heerenhage te Heerenveen). De oorspronkelijke serviceflats zijn gebouwd tussen 1965 en 1975. De appartementen waren niet meer geschikt voor de huidige woon-zorgvraag van vitale zelfstandige ouderen. Daarom was herontwikkeling noodzake­lijk om invulling te kunnen geven aan moderne zorgverlening en -exploitatie.

# #

Aldlânstate oud

Modern woon-zorgcomplex

Aldlânstate is een woon-zorggebouw voor zelfstandig wonende vitale senioren met zorg en diensten op aanvraag en naar behoefte. De gigantische serviceflat met maar liefst 230 woningen in Leeuwarden gaat plaats maken voor een modern complex met 126 appartementen met veel comfort. Het complex Aldlânspark is kleiner, aantrekkelijker en sluit veel beter aan bij de hedendaagse woonwensen. De zorgappartementen komen op de huidige locatie. Na oplevering van de nieuwbouw zal het bestaande gebouw worden gesloopt. Rendant - met ruim 50 jaar ervaring op het gebied van senioren­huisvesting en dienstverlening - blijft ook in de toekomst zelfstandig exploitant van Aldlânstate en Heerenhage. Bewoners huren hun woning en kunnen op afroep zorg en andere services afnemen van Rendant.

Herontwikkeling

Wij zijn als strategisch vastgoedpartner betrokken geweest bij de herontwikkeling van het vastgoed in Leeuwarden en Heerenveen. We hebben een uitgebreide kwalitatieve en kwantitatieve markt­verkenning voor het verzorgingsgebied opgesteld en hierbij is de vraag-aanbodverhouding in kaart gebracht en is een forecast gemaakt voor de jaren 2025, 2030 en 2040. Vervolgens hebben wij een ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen opgesteld dat generiek kan worden toegepast voor de locaties van Rendant. 

Haalbaarheidsstudie en businesscase

In het verlengde hiervan hebben wij een integrale haalbaarheidsstudie en businesscase opgesteld voor Rendant. Hierin is de herontwikkeling met fasering van het vastgoed vertaald naar de toekomstige exploitatie van de organisatie. Het committeren van een geschikte belegger was hiervan onderdeel. Duurzaamheid is expliciet meegenomen in de planvorming.

Impressie Aldlânstate

Belegger

Vervolgens hebben wij een businesscase opgesteld en op basis van het geprognosticeerd rendement een investeerder gezocht die de bouwplannen wilde financieren. Dat werd Aedifica. Deze Belgische investeringsmaatschappij in zorgvastgoed is de eigenaar, Rendant de exploitant. Bewoners huren hun woning en kunnen op afroep zorg en andere services afnemen van Rendant.

Huidige situatie

De omgevingsvergunning is afgegeven en we zijn in afwachting van een onherroepelijke vergunning. Als deze verstrekt is, kan er gestart worden met de bouw. Het ontwerpteam werkt het ontwerp momenteel uit tot uitvoeringsgereed ontwerp. Na realisatie van de nieuwbouw en verhuizing van de bewoners vanuit de oudbouw, zal de oudbouw gesloopt worden. De bouwtijd is vastgesteld op 18 maanden. Vervolgens zullen er een 13-tal vrijstaande woningen gerealiseerd worden die aansluiten bij de reeds aanwezige bebouwing.

Duurzaamheid

Na meerdere scenario’s onderzocht te hebben in een businesscase, is gekozen voor nieuwbouw omdat renovatie financieel geen oplossing is. De nieuwbouw is gasloos en er worden individuele warmtepompen toegepast. De eisen ten aanzien van luchtdicht bouwen worden gevolgd om zo een optimaal binnenklimaat te realiseren.

Ook interessant

Lees meer over Heerenhage te Heerenveen

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug