Menu

Snelle D&B realisatie sporthal

Nieuwbouw Sporthal Trivium Etten-Leur

Het Munnikenheide College en een aantal sportverenigingen in Etten-Leur hadden behoefte aan een nieuwe sporthal. De bestaande locatie was immers sterk verouderd. Schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) stelden financiƫle middelen beschikbaar om de sporthal te realiseren.

Opdrachtgever 
Ons Middelbaar Onderwijs

Rol HEVO 
Vraagspecificatie en Programma van Eisen opstellen, Design & Build 

Brutovloeroppervlak (bvo) 
2.800 m²

Ingebruikname 
September 2014

Architect 
LIAG architecten en bouwadviseurs

Vraagspecificatie

In overleg met OMO en de gemeente Etten-Leur, stelden wij een vraagspecificatie op. Deze omvatte de algemene voorwaarden en prestatie- en proceseisen. Hieruit werd een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Aangevuld met technische specificaties. Bijvoorbeeld met betrekking tot akoestiek en geluidswering tussen de onderlinge zaaldelen.

Design & Build

Wij voerden het project uit op basis van Design & Build en waren daarmee verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering. De sporthal is in negen maanden tijd (inclusief ontwerpfase) gerealiseerd. Het is een klasse C-sporthal met een veldafmeting van 24 x 44 meter en een nettohoogte van 7 meter, conform NOC*NSF- en Kvlo-normering. De hal bestaat uit drie zaaldelen die met behulp van flexibele wanden worden gesplitst. Ook is er een buitensportveld.

We besteedden het project op innovatieve wijze succesvol aan, waarbij we naast prijs ook keken naar het ontwerp, het Plan van Aanpak en de presentatie van de verschillende partijen.

Henrie van den Berg

Wilt u meer weten over deze sporthal?

Neem dan contact op met Henrie van den Berg, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's