Menu

Ultramoderne sportaccommodatie voor zowel topsport als breedtesport

Advisering nieuwbouw sportaccommodatie SportQube Nijmegen

Gymnastiek- en turnvereniging De Hazenkamp en Stichting Top Judo Nijmegen hebben samen met de gemeente Nijmegen de handen ineengeslagen om een accommodatie te realiseren met een multifunctioneel karakter. Eentje die plaats biedt aan zowel topsport als breedtesport. Dit wordt sportaccommodatie SportQube, House of Talents (voorheen ‘Talent Centraal’).

Opdrachtgever 
Gemeente Nijmegen

Rol HEVO
Vraagspecificatie en advisering aanbesteding, opstellen UAV-GC, advisering gunningsleidraad, begeleiding aanbestedingsproces en uitvoeringsfase, toetscoördinatie en toetsen bouwkundige en installatietechnische eisen

Investering exclusief btw 
€ 8.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo) 
5.600 m²

Start adviestraject 
Maart 2015

Ingebruikname 
Medio 2018

De topsportaccommodatie krijgt een opvallend open structuur. Door overal zicht op elkaar en de verschillende sporten te hebben, ontstaan nieuwe connecties en nieuwe innovatieve ideeën.

Aanbesteding

Wij begeleidden de gemeente Nijmegen en de verenigingen in het vinden van de juiste marktpartij, door het definiëren van de vraagspecificatie en advisering over de aanbesteding. Het bijzondere aan dit project is dat het, behalve een trainingslocatie, ook een platform voor talentontwikkeling en (top)sportinnovatie is. Daartoe is er een samenwerkingsverband met een groot aantal partners dat onder meer gaat bijdragen met kennis, onderzoek- en testfaciliteiten, medische zorg en maatschappelijke begeleiding van topsporters. Hiervoor komen ook voorzieningen in het gebouw.

Total Cost of Ownership

Wij adviseerden de gemeente met het opstellen van de overeenkomst UAV-GC en ook met betrekking tot de gunningsleidraad voor de aanbesteding. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de contractvorm Design, Build & Maintain. Dit omdat er een stevige ambitie ligt om een energieneutraal gebouw te realiseren en er wordt geredeneerd vanuit de visie van Total Cost of Ownership (TCO).

Via interactieve workshops met de gemeente en de verenigingen, de op te richten exploitatiestichting en vertegenwoordigers van de verenigingen, vergaarden wij op efficiënte wijze informatie die als input diende voor de vraagspecificatie. Met behulp van de Prestatiemanager zijn de definities SMART opgesteld. Ook is het hiermee eenvoudig om tijdens het aanbestedingsproces vragen te beantwoorden en tijdens de uitvoeringsfase te toetsen.

Na de opdracht voor de definitiefase (Programma van Eisen en overige aanbestedingsstukken) zijn wij nu door de gemeente Nijmegen gecontracteerd voor de toetscoördinatie en het toetsen van bouwkundige en installatietechnische eisen.

SportQube bestaat straks uit een breedtesportzaal, een freerunningzaal, een springzaal, kidsgym, een dojo en twee turnzalen. Daarnaast is er ruimte voor medische begeleiding, onderwijs en onderzoek in samenwerking met CWZ, Fysiotherapie Bottendaal, HAN en Seneca.

Foto: LIAG architecten en bouwadviseurs

In december 2017 is het artikel ‘Een balans tussen zekerheid en invloed’ gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van Vereniging Sport en Gemeenten.

Download artikel

In juni 2018 is het artikel ‘Innovatie en talentontwikkeling in (top)sport’ gepubliceerd in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van Vereniging Sport en Gemeenten.

Download artikel

Lees alles over

Gerelateerde thema's