Menu

Programma van Eisen en projectmanagement herbestemming en renovatie stadhuis

Stadhuis Den Helder

De gemeente Den Helder in de regio Kop van Noord-Holland is een middelgrote gemeente met ruim 55.000 inwoners. De gemeente staat bekend als dé marinestad van Nederland. De Koninklijke Marine is dan ook de grootste werkgever van de gemeente. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen voor een nieuw ‘huis voor de stad’. Gekozen is voor herbestemming van twee bestaande gebouwen (gebouwen 66 en 72) op de voormalige rijkswerf in Den Helder, genaamd Willemsoord. Een van de gebouwen heeft een monumentale status.

Opdrachtgever
Gemeente Den Helder

Rollen HEVO
Opstellen Programma van Eisen, projectmanagement (definitiefase), behartigen belangen opdrachtgever (ontwerpfase), juridisch advies, aanbesteden en contracteren

Brutovloeroppervlak (bvo)
6.950 m²

Adres
Willemsoord 66 en 72, 1781 AS Den Helder

Start bouw
Juni 2021

Architecten
Office Winhov Amsterdam
Van Hoogevest Architecten Amersfoort

Wij hebben het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen geschreven voor het stadhuis dat in de twee te restaureren panden wordt ondergebracht. We verzorgden het projectmanagement in de definitiefase. Gedurende de ontwerpfase behartigen wij de belangen van de gemeente als toekomstige huurder en gebruiker.

Door ontwikkelingen in de maatschappij stellen inwoners, bedrijven en ketenpartners andere vragen aan de gemeente én veranderen de verwachtingen die inwoners hebben. De gemeente wil niet meer vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor de inwoners en de stad, maar meer samenwerken met de verschillende partijen: inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners.

De digitalisering is een andere belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de werkwijzen, producten en diensten van de gemeente.
Deze snelle veranderingen en ontwikkelingen vragen om een wendbare organisatie en wendbare mensen. Integraal samenwerken wordt hierbinnen steeds belangrijker.

Het opgestelde ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen beschrijft de eisen en wensen ten aanzien van het nieuwe stadhuis en is gericht op de toekomstige situatie van de gemeentelijke organisatie. De thema’s vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn leidend.

Deze uitwerking van het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen heeft plaatsgevonden met afgevaardigden van de organisatie en de raadscommissie. Ter inspiratie hebben we met de afgevaardigden referentieprojecten in de omgeving bezocht.

De twee gebouwen waarin het stadhuis gevestigd wordt, worden herontwikkeld door Zeestad B.V., de ontwikkelaar waarvan de gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland aandeelhouder zijn.

De gebouwen 66 en 72 vormen de locatie voor de nieuwe huisvesting voor medewerkers van de gemeente.
Gebouw 66 heeft de status van rijksmonument en leent zich uitstekend voor de vestiging van de publieksfuncties. Verder zullen ook de raadszaal en B&W hier zetelen. In het ‘markante’ gebouw 72 zullen de gemeenteambtenaren een werkplek vinden.
Gebouw 66 heeft een brutovloeroppervlak (bvo) van 3.305 m² en gebouw 72 heeft een bvo van 3.645 m², totaal 6.950 m² bvo.

Artist-impression header: bron gemeente Den Helder

In de media

Den Helder Actueel d.d. 4 oktober 2019: Programma van eisen nieuw stadhuis vastgesteld

Artist-impression gebouw 66, publiekscentrum (bron: gemeente Den Helder)
Artist-impression gebouw 72, werkcentrum (bron: gemeente Den Helder)
Kim Vermeulen

Meer weten?

Neem dan contact op met Kim Vermeulen, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's