#

De Rooi Pannen
Tilburg

Lees meer
Locatie
Tilburg
Status
Gereed
Programma

Strategisch huisvestingsplan voor beroepsonderwijs op vmbo- en mbo-niveau

Kenmerkend

Slim masterplan met inzicht in de ontwikkeling van het vastgoed voor 5 tot 10 jaar

Opdrachtgever
De Rooi Pannen Tilburg

Rol HEVO
Opstellen Strategisch Huisvestingsplan (SHP)

Per locatie is de nulsituatie in beeld gebracht.

De Rooi Pannen verzorgt beroepsonderwijs op zowel vmbo- als mbo-niveau (op het gebied van handel & ondernemen, horeca, toerisme & recreatie, vormgeving en marketing & evenementen). De onderwijsportefeuille bestaat uit gebouwen in Tilburg, Eindhoven en Breda. Het College van Bestuur en de facilitaire dienst hadden behoefte aan meer overzicht en sturingsmogelijkheden in relatie tot instandhouding, verduurzaming en structureel onderhoud gedurende de komende jaren. Waarbij er nadrukkelijk niet gezocht werd naar een financieel instrument.

Wij stelden een masterplan op (onder de titel ‘Strategisch Huisvestingsplan’) dat voor de komende 5 tot 10 jaar inzicht geeft in de ontwikkeling van het vastgoed. Daarbij zijn allereerst de ‘strategische overwegingen’ of ‘pijlers’ in beeld gebracht (denk aan onderwijsvernieuwing, gezonde werk- en leefomgeving, duurzaamheid, uitstraling c.q. de functie van vastgoed als visitekaartje en de ontwikkeling van studentenaantallen).

Met behulp van een serie quickscans van de gebouwen en locaties (met bijbehorende infrastructuur) in de vastgoedportefeuille is de ‘nulsituatie’ in beeld gebracht. Vervolgens is de koers uitgezet in twee stappen: 0-5 jaar en 5-10 jaar. Per locatie is aangegeven wat de aangrijpingspunten zijn voor verbetering van het vastgoed.

HEVO logo De Rooi Pannen Tilburg.png

Het plan is tot stand gekomen door middel van locatiebezoeken en werksessies met management­teams en gebruikers, maar ook door een nauwe samenwerking met de facilitaire dienst en het College van Bestuur. Hierdoor ligt er een breed gedragen Strategisch Huisvestingsplan dat handvatten biedt voor de toekomst op het gebied van huisvesting. Daarnaast is er specifiek voor dit project een systematiek ontwikkeld, waarbij in één oogopslag te zien is hoe De Rooi Pannen ervoor staat. Dit versterkt te mogelijkheden tot sturing op hoofdlijnen.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug