Menu

Revitalisatie en verbouw VISTA college Sittard

VISTA college Sittard

VISTA college is een mbo-onderwijsinstelling die in 2019 is voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. VISTA college is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio’s Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen voor totaal circa 13.000 studenten en 1.250 medewerkers.

Opdrachtgever
VISTA college Sittard

Rol HEVO
Procesmanagement en projectmanagement

Brutovloeroppervlak
19.000 m² bvo

Start verbouwing
Juni 2020

Oplevering
Juli 2021

Architect
Frencken Scholl Architecten Maastricht

De locatie Arendstraat 12 in Sittard is toe aan een verbouwing. Op deze locatie worden de techniekopleidingen Maintenance, Service & Onderhoud, Procestechniek en Media & Sign in een volledig nieuwe omgeving gehuisvest. Laboratoriumtechniek, van oudsher gevestigd in Sittard, blijft eveneens op deze locatie. Naast de technische opleidingen blijven de opleidingen Welzijn, Economie en Educatie op de locatie Arendstraat. Het gebouw bestaat uit bouwdelen uit 1971 en 1996. Voor de huisvesting van het Techniekcollege worden de bouwdelen uit 1971 gerenoveerd, worden de bouwdelen uit 1996 verbouwd en worden enkele bestaande bouwdelen vervangen door nieuwbouw. Het totale project heeft een omvang van circa 19.000 m² bvo. Het omliggende terrein met parkeervoorzieningen en groen van circa 30.000 m² wordt heringericht.

In januari 2019 hebben wij opdracht gekregen voor het procesmanagement en het projectmanagement. De gefaseerde uitvoering, waarbij ‘de winkel open blijft’ tijdens de verbouwing, start in juni 2020, oplevering juli 2021.

Impressies: Frencken Scholl Architecten Maastricht
Mark Peters

Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met Mark Peters, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's