# #

VISTA college
Sittard

Lees meer
Locatie
Sittard
Status
Gereed
Programma

Revitalisering en verbouw middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Kenmerkend

Het gebouw is een 1.000% upgrade en lijkt op wat studenten in hun werkende leven zullen tegenkomen

Opdrachtgever
VISTA college Sittard

Rol HEVO
Procesmanagement en projectmanagement

Brutovloeroppervlak
19.000 m² bvo

Start verbouwing
Juni 2020

Oplevering
Juli 2021

Architect
Frencken Scholl Architecten Maastricht

Het lijkt alsof de studenten in hun manier van werken als het ware worden opgetild door de huisvesting. Bob Daniëls, opleidingsmanager

VISTA college is een mbo-onderwijsinstelling die in 2019 is voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. VISTA college is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio’s Maastricht, Parkstad en Sittard-Geleen voor totaal circa 13.000 studenten en 1.250 medewerkers.

# # #

Foto's: Pro-Light

De locatie Arendstraat 12 in Sittard was toe aan een verbouwing. Op deze locatie zijn de techniek­opleidingen Maintenance, Service & Onderhoud, Procestechniek en Media & Sign in een volledig nieuwe omgeving gehuisvest. Laboratoriumtechniek, van oudsher gevestigd in Sittard, is eveneens op deze locatie gebleven. Naast de technische opleidingen zijn ook de opleidingen Welzijn, Economie en Educatie op de locatie Arendstraat gebleven.

Het gebouw bestaat uit bouwdelen uit 1971 en 1996. Voor de huisvesting van het Techniekcollege zijn de bouwdelen uit 1971 gerenoveerd, zijn de bouwdelen uit 1996 verbouwd en zijn enkele bestaande bouwdelen vervangen door nieuwbouw. Het totale project heeft een omvang van circa 19.000 m² bvo. Het omliggende terrein met parkeer­voorzieningen en groen van circa 30.000 m² is heringericht.

In januari 2019 hebben wij opdracht gekregen voor het procesmanagement en het project­management. De gefaseerde uitvoering, waarbij ‘de winkel open bleef’ tijdens de verbouwing, is gestart in juni 2020 en opgeleverd in 2021.

Het gebouw en de practicumruimten zitten heel slim in elkaar. Wat we tijdens practica nodig hebben is meteen beschikbaar. Puck Janssen, student
# # #

Foto's: Inspiratieboek 2010-2025 ‘Samen werken aan de leeromgeving van morgen’ van Schooldomein

In de media

In ons relatiemagazine 360° voorjaar 2021 is een artikel gepubliceerd in de rubriek 'Mijn plek' over het VISTA college met als titel 'Je moet wel een pietje precies zijn'.

Bekijk dit magazine

Ook interessant

# # #

Impressies: Frencken Scholl Architecten Maastricht

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug