Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Hengelo

Locatie
Hengelo
Status
Gereed
Programma

Onderzoek VSO-scholen clusteren op één locatie

Kenmerkend

Vanuit organisatorische en onderwijsinhoudelijke argumenten worden de locaties samengevoegd

Met gedegen voorbereiding kan een goede start gemaakt worden met het vervolg van het nieuwbouwtraject.

De aanleiding voor de nieuwe huisvesting is de wens van het schoolbestuur om het aanbod van onderwijs te concentreren op één locatie. Zo kan het onderwijs beter worden vormgegeven en kan er beter worden voldaan aan de hedendaagse eisen voor onderwijs. Goed en arbeidsgericht onderwijs voor de leerlingen met een beperking is en blijft noodzakelijk, om uitval te voorkomen en voor een goede aansluiting van onderwijs- en arbeidsmarkt. Het betreft onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 19 jaar, met ofwel een stoornis in het autistisch spectrum ofwel een gedragsstoornis.

Attendiz is een schoolbestuur dat speciaal onderwijs aanbiedt voor leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheden onderzocht om het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Hengelo te concentreren op één locatie.

teaser_logo_attendiz.jpg

VSO Hengelo is de werktitel voor het samenvoegen van VSO Onder de Kap en VSO ’t Mozaïek. Momenteel zijn de scholen gehuisvest op verschillende locaties en vanuit organisatorische en onderwijsinhoudelijke argumenten worden de locaties samengevoegd op één locatie aan de Bandoengstraat in Hengelo.

Wij zijn gevraagd om te onderzoeken wat de meest geëigende projectorganisatie is voor het project en dit heeft geleid tot een Plan van Aanpak voor het project. In workshops zijn met alle participanten de kansen en risico’s besproken, is naar een haalbare planning gekeken, is de financiering besproken en is vastgesteld hoe het project qua communicatie en organisatie opgezet kan worden. In een vervolgopdracht hebben wij met Attendiz de definitiefase afgerond middels een locatie­onderzoek en het opstellen van een technisch Programma van Eisen. Een prachtige opdracht, waarbij in wederzijds vertrouwen en op basis van gedegen voorbereiding een goede start gemaakt kan worden met het vervolg van het nieuwbouwtraject.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug