Sport en cultuur

Het begint met een goed haalbaarheidsonderzoek

Het kan zijn dat één nieuwe accommodatie een betere keuze is dan de renovatie van drie oude. Omdat u deze keuze moet kunnen verantwoorden binnen en buiten uw organisatie is het onontbeerlijk een onderzoek naar de financiële haalbaarheid te doen. Liefst op langere termijn. Daarbij spelen zoveel factoren dat we beter zo vroeg mogelijk bij u aan tafel zitten.

Accommodaties waarin wordt gesport en ontspannen zijn uitermate geschikt voor dubbel ruimtegebruik. Organisaties willen hun vierkante meters op meerdere manieren inzetten. Dit heeft consequenties voor de eisen waaraan een multifunctioneel gebouw moet voldoen, zodat efficiencyvoordelen worden gehaald en kosten bespaard. Goed nieuws in tijden van ruimtegebrek en noodzaak tot het verbruiken van minder energie.

In de praktijk blijken deze initiatieven vaak al in een vroeg stadium te stranden vanwege de schijnbare onverenigbaarheid van belangen. Wij ondersteunen bij het formuleren van een gezamenlijke (huisvestings)visie. Vanuit die visie kan een helder Programma van Eisen worden ontwikkeld, de haalbaarheid getoetst en ontstaat een gebouw dat passend is voor alle gebruik.

We hebben veel ervaring met verschillende soorten bouworganisatievormen zoals integrale contracten.

Maar: de markt verandert. Waar voorheen het projectmanagement van het hele bouwproces bij een partij als HEVO lag – en vaak ook het risico, is het tegenwoordig gebruikelijker dat er meer coördinatie en verantwoordelijkheid bij de aannemer ligt.

Handig: we kunnen denken als een aannemer

Daardoor kunnen we het bouwproject samen met u zo goed mogelijk klaarzetten voor de aannemer om het uit te voeren. We definiëren de prestatie-eisen en begeleiden u bij het in de markt zetten en contracteren van partijen. Daarna kunnen we het proces voor u bewaken en zorgen we dat het zwembad of de sporthal er echt komt.

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar onze praktijk laat zien dat er meer nodig is dan het kiezen van een bouworganisatievorm en een aanbestedingsstrategie. Er is behoefte aan een partner met realisatiekracht: echte marktkennis, doorzettingsvermogen, realisme en visie.

Wij hebben het NOC*NSF-keurmerk voor binnensportaccommodaties

Duurzaamheid is een vast onderdeel van ons werk. We stellen het in dienst van een hoger doel en dat is het welzijn en de gezondheid van de mensen die er werken en die er komen genieten van hun vrije tijd. Dit speelt niet alleen bij nieuwbouw, maar zeker ook bij de exploitatie van huisvesting. Onze experts begeleiden u naar een optimale gebouwexploitatie. Lees meer hierover in de Whitepaper 'Slim organiseren van duurzaam beheer, onderhoud en energiemanagement van huisvesting'. Deze kunt u kosteloos opvragen.