Menu

Sport

Duurzame maatwerkoplossingen voor een optimale sportbeleving

Wij zijn specialist op het gebied van binnensportaccommodaties, zoals sporthallen, zwembaden, fitnessaccommodaties en multifunctionele sportcentra.

Door onze kennis en jarenlange ervaring kunnen wij u gedurende het gehele proces weloverwogen adviseren over de te nemen beslissingen. Wij ondersteunen u bij het formuleren van een gezamenlijke (huisvestings)visie en kunnen u in een vroeg stadium duidelijkheid geven over uw plannen. Enkele mogelijkheden zijn: een haalbaarheidsonderzoek, een quickscan of dat wij vanuit een visie een helder Programma van Eisen schrijven, zodat een gebouw ontstaat dat passend is voor alle gebruik.

Accommodaties waarin wordt gesport en ontspannen zijn uitermate geschikt voor dubbel ruimtegebruik. Dit heeft consequenties voor de eisen waaraan een multifunctioneel gebouw moet voldoen, zodat efficiencyvoordelen worden gehaald en kosten bespaard.

We hebben veel ervaring met verschillende soorten bouworganisatievormen zoals integrale contracten en aanbestedingsstrategieën. We kunnen het proces voor u bewaken en zorgen dat het zwembad of de sporthal er echt komt.

Duurzaamheid is een vast onderdeel van ons werk. We stellen het in dienst van een hoger doel en dat is het welzijn en de gezondheid van de mensen die er werken en die er komen genieten van hun vrije tijd. Dit speelt niet alleen bij nieuwbouw, maar zeker ook bij de exploitatie van huisvesting. Onze experts begeleiden u naar een optimale gebouwexploitatie. Lees meer hierover in de Whitepaper 'Slim organiseren van duurzaam beheer, onderhoud en energiemanagement van huisvesting'. Deze kunt u kosteloos opvragen.