Menu

Bezettingsgraadonderzoek

'Het Nieuwe Werken' brengt enorme voordelen met zich mee, maar vraagt ook om een goede meting van de bezettingsgraad van het kantoor. Een bezettingsgraadonderzoek geeft informatie over hoe een kantoor wordt gebruikt en waar de effectiviteit verder kan worden vergroot.

Gemiddeld zijn werkplekken in kantoren meer dan de helft van de tijd niet in gebruik. Dat is niet duurzaam en brengt onnodige kosten met zich mee. Zeker in de wetenschap dat de gemiddelde werkplekkosten op jaarbasis al snel zo’n € 10.000,-- bedragen. Middels het uitvoeren van een bezettingsgraadonderzoek krijgt u inzicht in het daadwerkelijke gebruik en kansen tot rendementsverbetering van uw huisvesting.

Vaak vormt de aanleiding voor een bezettingsgraadonderzoek, naast het vermoeden dat het gemiddeld gebruik laag is, de ambitie om de weg naar Anders Werken of Het Nieuwe Werken in te slaan en het daaraan gerelateerde slimmere gebruik van de beschikbare vierkante meters.

Werken op een vaste werkplek past veel kantoormedewerkers niet meer

Het principe dat het aantal werkplekken binnen een kantoor gelijk is aan het aantal kantoormedewerkers van een organisatie is achterhaald. Medewerkers werken steeds meer parttime en ook steeds meer op wisselende plekken en die plek hoeft niet altijd op kantoor te zijn. Met slim en anders gebruik maken van werkplekken, kunnen organisaties niet alleen vierkante meters en huisvestingskosten besparen. Ze kunnen ook een duurzamere kantoorhoudende organisatie worden en een hoogwaardigere werkomgeving bieden voor de medewerkers.

Meten is weten

Met een bezettingsgraadonderzoek geven wij u een optimaal overzicht in de huidige bezetting van uw werk- en overlegplekken.

Door het uitvoeren van een ‘fysieke’ meting, wordt ruwe data verkregen, die digitaal wordt verwerkt tot bruikbare informatie, zoals:

  • Gemiddelde bezettingsgraad van werk- en overlegplekken (per afdeling/team/ruimte/verdieping).
  • Piekbezetting van werk- en overlegplekken (per afdeling/team/ruimte/verdieping).
  • Benutting van overlegplekken.
  • Tekort/overschot aan bepaalde typen werk- of overlegplekken.
  • Grafisch overzicht van de bezetting gedurende de meetperiode.

Gedurende een representatieve week of weken wordt verdeeld over de dag 6-8 keer gemeten of een plek al dan niet in gebruik is. Daarbij wordt de categorie niet in gebruik onderverdeeld in ‘afwezig/niet in gebruik’ en ‘afwezig maar wel in gebruik’ (bijvoorbeeld computer staat aan, er liggen documenten of er staat een tas, maar de gebruiker is afwezig). Deze gegevens geven u de noodzakelijke onderbouwing van uw huisvestingsplannen.

Gecombineerd met uw ambities ten aanzien van Anders Werken, vertalen we de resultaten van de meting in concrete kansen voor uw organisatie.

Kansen

Een bezettingsgraadmeting biedt concrete kansen en helpt bij het:

  • Uitwerken van uw integrale huisvestingsconcept.
  • Bepalen van de ruimtebehoefte en opstellen van een businesscase.
  • Optimaliseren van de huidige bezetting en tot stand brengen van mogelijke ruimte- en kostenbesparing.
  • Optimaliseren van het gedifferentieerd gebruik van beschikbare voorzieningen en de gebruikerstevredenheid.


Benchmark

HEVO heeft ruime ervaring met het uitvoeren van bezettingsgraadmetingen in diverse branches en kan uw organisatie benchmarken met vergelijkbare organisaties.

Referenties

Tot slot

Een optimale huisvesting en werkomgeving levert een positieve bijdrage aan de gezondheid en productiviteit van medewerkers. Onze dienstverlening is erop gericht om tot duurzame en slimme huisvesting te komen, waarin medewerkers optimaal kunnen excelleren.

Onze dienstverlening is breed. Wij kunnen voor u een locatie zoeken en het gehele verdere proces begeleiden: van ontwerp tot en met ingebruikname. Voor de kantooreigenaar hebben we het Office2Stay-concept en voor de kantoorgebruiker het Office2Flow-concept.
Vrijwel altijd werken we in zo’n traject met een resultaatsgarantie.

Alexandra Meeuwisse

Meer weten?

Neem dan contact op met Alexandra Meeuwisse, telefoon (073) 6 409 409