Menu

Verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed

Kantoorhuisvesting dient in de komende jaren aan steeds strengere eisen te voldoen. Zo geldt in 2023 een wettelijke verplichting dat kantoorhuisvesting minimaal aan energielabel C moet voldoen en in 2050 dat het energieverbruik maximaal 50 kWh per m² bedraagt. Het gemeentelijk kantoorvastgoed, zoals gemeentehuizen en andere gemeentelijke kantoorgebouwen, dient hieraan te voldoen.

Voor gemeenten bestaat er nog een extra verplichting: zij dienen uiterlijk 1 mei 2019 hun vastgoedportefeuille in kaart te hebben gebracht ten aanzien van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Wij bieden u als gemeente een pragmatisch en doelgericht Plan van Aanpak in de vorm van een routekaart om deze doelstelling te behalen en de benodigde stappen werkelijkheid te laten worden. Hiervoor willen wij samen met u onderstaande stappen doorlopen. Voor een uitgebreidere versie klik hier voor de ‘Routekaart verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed’.

De route naar duurzame kantoorhuisvesting

Stap 1: inventarisatie huidige situatie

De eerste stap is het inventariseren van uw huidige situatie.
Hoeveel energie verbruikt uw kantoorhuisvesting? Welk energielabel heeft uw gebouw op dit moment? En hoe verhoudt dit zich tot de eisen die in de toekomst aan het object worden gesteld?
In eerste instantie geven wij u de mogelijkheid hier zelf gevoel bij te krijgen. U kunt gebruik maken van de energiebesparingstool en een oppervlaktescan die u hierbij helpen.

RVO heeft een energiebesparingstool beschikbaar gesteld waarmee u op basis van simpele kengetallen van uw huidige gebouw een indicatie krijgt in hoeverre uw gebouw een energielabel slechter dan C heeft en er dus een wettelijke verplichting tot verduurzaming is.

Op eenzelfde manier kunt u via de oppervlaktescan controleren of uw kantoorvastgoed potentie heeft om efficiënter en gebruikersvriendelijker ingericht te worden, waardoor op korte termijn investeringskosten en op lange termijn onderhoudskosten bespaard kunnen worden. Deze scan is speciaal ontwikkeld voor eigenaren en facilitair managers van gemeentelijk kantoorvastgoed. Wilt u de oppervlaktescan kosteloos en vrijblijvend ontvangen? Stuur een e-mail naar info@hevo.nl en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox.

De energiebesparingstool en oppervlaktescan geven u een eerste inzicht in de status van uw gebouw(en) en de besparings- en verduurzamingsmogelijkheden. Wilt u weten wat dat concreet betekent voor uw gemeente en uw kantoorvastgoedbestand? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en volg samen met ons de onderstaande stappen.

De eerste stap is om samen met u de inventarisatie van uw huidige situatie verder uit te werken. Dit doen wij onder andere door het uitvoeren van een SmartScan en een uitgebreide oppervlakteanalyse van uw werkomgeving.

Stap 2: inventarisatie van uw vraag

Na de inventarisatie van de huidige situatie kijken wij samen naar de toekomst. Wij gaan samen met u aan tafel om uw ambities betreffende verduurzaming van uw huisvesting te formuleren. Daarbij is een strategische aanpak gericht op de langetermijndoelen essentieel.
Welk duurzaamheidsbeleid wilt u als organisatie voeren richting de toekomst? Wat is de ambitie en in wat voor stappen wordt invulling gegeven aan de ambitie? Wordt er enkel gekeken naar de gestelde wettelijke eisen of wilt u als organisatie een stapje verder gaan en als voorbeeld dienen voor anderen? Ook ambities zoals gasloos bouwen kunnen geïmplementeerd worden.

Stap 3: opstellen Plan van Aanpak

Op basis van uw ambitie bespreken wij een concreet Plan van Aanpak. De stappen zijn afhankelijk van stap 2 en uw wensen; de verduurzaming van uw kantooromgeving (werkplekconcept) en de verduurzaming van uw gebouw (bouwkundige en installatietechnische maatregelen). Wij doorlopen het proces samen met u op gebouwniveau.

Stap 4: uitvoering Plan van Aanpak

Binnen deze stap wordt het Plan van Aanpak uitgevoerd. De uitvoering wordt door ons gemonitord en aan u teruggekoppeld in een periodiek overleg.

Stap 5: monitoring en evaluatie

Het uitvoeren van de maatregelen moet nuttig en doelgericht zijn. Naast advies en uitvoeringsbegeleiding bieden wij ook monitoring en evaluatie aan, zoals:

• Verbruikspatronen analyseren en besparingen identificeren.
• Energieverbruik analyseren, voorspellen en vroegtijdig corrigeren.
• Benchmarks op maat uitvoeren.
• Het resultaat van de energiebesparende maatregelen monitoren.
• Overzichtelijke kwartaalrapportages op maat opstellen.
• Evaluatie van nieuwe werkomgeving.

Dit stappenplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen HEVO en Klictet. Bij de uitvoering van bovengenoemde stappen gaan wij graag gezamenlijk met u aan de slag.

Kim Vermeulen

Heeft u een vraag over Verduurzamen van (gemeentelijk) kantoorvastgoed?

Neem dan contact op met Kim Vermeulen, telefoon (073) 6 409 478

Johanna Scherer

Of neem contact op met Johanna Scherer, telefoon (073) 6 409 413

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van HEVO B.V. HEVO besteedt haar uiterste zorg aan een zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
HEVO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie (waaronder het gebruik van de oppervlaktescan) op www.hevo.nl.
Het is mogelijk dat via de website van HEVO toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. HEVO kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.
De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.

De oppervlaktescan en de routekaart zijn door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde oppervlaktescan.