Bezettingsgraadonderzoek

Met een bezettingsgraadonderzoek verkrijgt u inzicht in wat nu de werkelijke behoefte is aan werkplekken en welke kansen er zijn om rendementsverbetering van uw huisvesting te creëren. HEVO heeft ruime ervaring met het uitvoeren van bezettingsgraadmetingen in diverse branches en kan uw organisatie benchmarken met vergelijkbare organisaties. Voor elk organisatie is het zinvol dit inzicht op te doen, maar dat geldt eens te meer nu steeds meer organisaties hybride willen werken.

Vaak  vormt de aanleiding voor een bezettingsgraadonderzoek, naast het vermoeden dat het gemiddeld gebruik laag is, de ambitie om hybride werken of Het Nieuwe Werken in te voeren (en het daaraan gerelateerde slimmere gebruik van de beschikbare vierkante meters) aanleiding voor een bezettingsgraadonderzoek.

'Het Nieuwe (hybride) Werken' brengt grote voordelen met zich mee, maar vraagt ook om een goede meting van de bezettingsgraad van het kantoor. Zo’n onderzoek geeft informatie over hoe een kantoor wordt gebruikt. Deze gegevens laten zien hoe de effectiviteit verder kan worden vergroot. Gemiddeld zijn werkplekken in kantoren meer dan de helft van de tijd niet in gebruik. Dat is niet duurzaam en brengt bovendien onnodige kosten met zich mee. Zeker als je bedenkt dat de gemiddelde werkplek­kosten op jaarbasis al snel zo’n € 10.000,-- bedragen. 

Activiteitgericht werken

Het principe dat het aantal werkplekken binnen een kantoor gelijk is aan het aantal kantoor­medewerkers van een organisatie is al lang achterhaald. Medewerkers werken steeds vaker parttime en op wisselende plekken. Werken gebeurt niet meer altijd op kantoor, maar ook thuis en op andere locaties. Bovendien wordt door activiteitgericht te werken duidelijk dat vaste werkplekken niet meer nodig zijn. Door slim en anders gebruik te maken van werkplekken kunnen organisaties vierkante meters en huisvestingskosten besparen. Ze kunnen bovendien ook een duurzamere kantoorhoudende organisatie worden en een hoogwaardigere werkomgeving bieden voor de medewerkers.

Meten is weten.

Benchmark

HEVO heeft ruime ervaring met het uitvoeren van bezettingsgraadmetingen in diverse branches en kan uw organisatie benchmarken met vergelijkbare organisaties.

Ook interessant

Meer weten over bezettingsgraad­onderzoeken?

Neem dan contact op met:

Bel me terug