Menu

Herinrichting in sneltreinvaart

William Schrikker Groep Amsterdam

De William Schrikker Groep, een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg, verhuisde in 2012 van Diemen naar een bestaand kantoorgebouw in Amsterdam Bijlmer. De organisatie richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking.

Opdrachtgever
William Schrikker Groep

Rol HEVO
Bouwmanagement, contractmanagement, inkooptrajecten, kostenmanagement, kwaliteitscontrole

Stichtingskosten
€ 3.500.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.300 m²

Ingebruikname
December 2012

Aanpassing ruimten
Juni 2017

Architect
Ex Interiors Nieuwegein

Uitdetailleren

Wij realiseerden in Amsterdam de volledige nieuwe inrichting en hebben dit project in het geheel en risicodragend aangenomen. WSG werd hierbij maximaal ontzorgd. In grote lijnen betekende dit dat het uitdetailleren van het ontwerp, de logistiek van het bouwproces, het contractmanagement, alle inkooptrajecten, de organisatie en fysieke uitvoering van het bouwproces, het tijdig zorgen voor alle benodigde informatie, het totale kostenmanagement en alle kwaliteitscontroles bij ons lagen.

Gebruik ruimten

Het hele proces verliep in sneltreinvaart: begin december 2012 moest het nieuwe gebouw gereed en ingericht zijn, zodat WSG kon verhuizen. Het nieuwe gebouw heeft grofweg een indeling naar gebruik van de ruimten. Op de begane grond staat ontmoeten centraal, hier bevinden zich de receptie, de ontvangstruimte en spreekruimten. Op de eerste verdieping zijn werken en eten gefaciliteerd. Op de tweede verdieping wordt opgeleid en vergaderd.

Voortschrijdende gebruikersbehoeften

Nu het gebouw enige tijd in gebruik is, heeft WSG de behoefte om enkele ruimten aan te passen. Wij hebben WSG daarin begeleid door het opstellen van de ontwerpschetsen en de contractvorming met de aannemers. In juni 2017 zijn de werkzaamheden – naar tevredenheid van WSG – afgerond.

Jan Bonnemaijers

Meer weten over herinrichting van projecten?

Neem dan contact op met Jan Bonnemaijers, telefoon (073) 6 409 409

Deze personen waren betrokken bij de herinrichting van WSG

Lees alles over

Gerelateerde thema's