#

William Schrikker Groep Amsterdam

Lees meer
Locatie
Amsterdam
Status
Gereed
Programma

Herbestemmen kantoor; door herinrichten geschikt voor pleegzorg en gezinshuiszorg

Kenmerkend

Herinrichting in sneltreinvaart

Opdrachtgever
William Schrikker Groep

Rol HEVO
Bouwmanagement, contractmanagement, inkooptrajecten, kostenmanagement, kwaliteitscontrole

Stichtingskosten
€ 3.500.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.300 m²

Ingebruikname
December 2012

Aanpassing ruimten
Juni 2017

Architect
Ex Interiors Nieuwegein

Visie zichtbaar in het gebouw: meerwaarde bieden voor het kind, verdere professionalisering van de hulpverlening en onder­scheidende werkgever zijn.

De William Schrikker Groep, een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg, verhuisde in 2012 van Diemen naar een bestaand kantoor­gebouw in Amsterdam Bijlmer. De organisatie richt zich op kinderen met een beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking.

wsg_restaurant.jpg

Uitdetailleren

Wij realiseerden in Amsterdam de volledige nieuwe inrichting en hebben dit project in het geheel en risicodragend aangenomen. WSG werd hierbij maximaal ontzorgd. In grote lijnen betekende dit dat het uitdetailleren van het ontwerp, de logistiek van het bouwproces, het contractmanagement, alle inkooptrajecten, de organisatie en fysieke uitvoering van het bouwproces, het tijdig zorgen voor alle benodigde informatie, het totale kostenmanagement en alle kwaliteitscontroles bij ons lagen.

Gebruik ruimten

Het hele proces verliep in sneltreinvaart: begin december 2012 moest het nieuwe gebouw gereed en ingericht zijn, zodat WSG kon verhuizen. Het nieuwe gebouw heeft grofweg een indeling naar gebruik van de ruimten. Op de begane grond staat ontmoeten centraal, hier bevinden zich de receptie, de ontvangstruimte en spreekruimten. Op de eerste verdieping zijn werken en eten gefaciliteerd. Op de tweede verdieping wordt opgeleid en vergaderd.

Voortschrijdende gebruikersbehoeften

Nu het gebouw enige tijd in gebruik is, heeft WSG de behoefte om enkele ruimten aan te passen. Wij hebben WSG daarin begeleid door het opstellen van de ontwerpschetsen en de contractvorming met de aannemers. In juni 2017 zijn de werkzaamheden – naar tevredenheid van WSG – afgerond.

# # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug