Menu

Nieuwbouw voor Brede School Moerkapelle

Brede School Moerkapelle

De bestaande gebouwen waar de scholen in gehuisvest waren voldeden niet meer aan de huidige eisen, vandaar dat in de groeikern Moerkapelle (gemeente Zuidplas) jarenlang is gewerkt aan de realisatie van de nieuwe Brede School Moerkapelle. Wij zijn vanaf 2013 betrokken geweest als partner van de scholen in het haalbaar maken van dit project. In december 2018 is dit project succesvol opgeleverd en officieel overgedragen aan de gebruikers van de brede school: de reformatorische basisschool Rehobothschool, de openbare basisschool Keijzerschool en bibliotheek de Groene Venen.

Opdrachtgevers
Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Moerkapelle
Scholengroep Holland Nieuwerkerk aan den IJssel

Stichtingskosten exclusief btw
€ 4.700.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.400 m²

Start ontwerp
2015

Start bouw
November 2017

Oplevering
December 2018

Ingebruikname
Januari 2019

Architect
Cita Architecten Utrecht

Constructeur
Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar B.V. Eindhoven

Installatieadviseur
De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs Capelle aan den IJssel

Bouwkundig aannemer
De Vries en Verburg Stolwijk

Elektrotechnisch installateur
Radiair Totaalinstallatie Lopik

Werktuigbouwkundig installateur
Verstappen van Amelsvoort Nuland

Gedelegeerd bouwheerschap

Wij hebben het bouwheerschap namens de scholen op ons genomen en het gebouw middels Risicodragend Projectmanagement gerealiseerd. Wij hebben het Programma van Eisen gemaakt en zijn actief betrokken geweest bij de onderhandelingen tussen de scholen en de gemeente over het programma en het budget. In 2016 is een verhoogd krediet beschikbaar gesteld, waarna een realistisch kader ontstond voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Vervolgens hebben wij als risicodragend projectmanager de selectie van de adviseurs, de ontwerpcoördinatie, de aanbesteding en de realisatie van het project begeleid.

Duurzaamheid

De scholen en de gemeente Zuidplas hebben gezamenlijk extra investeringskrediet beschikbaar gesteld ter verduurzaming van het schoolgebouw. Bij het nemen van duurzame maatregelen lag de primaire focus op het terugdringen van het energieverbruik en het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Om zoveel mogelijk energie lokaal en duurzaam op te wekken is het dak bekleed met PV-panelen voor elektriciteitsopwekking en is er een warmte-koudeopslag (WKO) installatie toegepast die door middel van bodemenergie het gebouw voorziet van koeling en verwarming. Om het energieverbruik terug te dringen zijn een hoog rendement warmtewiel, ledverlichting, CO2-gestuurde ventilatie en hoogwaardige isolatie en kierdichting toegepast. Deze maatregelen hebben geleid tot een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0.

Malco van den Eijnde

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Malco van den Eijnde, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's