Menu

Stoer gebouw met transparante uitstraling

De Stokland Son

In het schooljaar 2014/2015 werd het nieuwe, moderne gebouw van brede school De Stokland in gebruik genomen: een prachtig, stoer gebouw met een transparante uitstraling. De ongeveer driehonderd leerlingen hebben de beschikking over dertien leslokalen en een aantal multifunctionele ruimten.

Opdrachtgever
Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs (SKPO)

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, accommodatieonderzoek, architectenselectie, contractmanagement, duurzaamheidsadvies, integraal ontwerpmanagement, integraal projectmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, risicodragend projectmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 2.650.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
2.033 m²

Ingebruikname
December 2014

Architect
Kuin & Kuin Architecten 's-Hertogenbosch

Gezamenlijk Programma van Eisen

In de definitiefase zijn wij, samen met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers, aan de slag gegaan om een Programma van Eisen op te stellen dat past bij de brede school. Naast de basisschool bestaat deze uit kinderdagverblijf Piggelmee en buitenschoolse opvang van Korein Kinderplein. Hierna hebben wij de opdrachtgever begeleid bij de selectie van het ontwerpteam en adviseerden wij bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende gebruikers.

Risicodragend project

Ook het projectmanagement tijdens de ontwerpfase en de Europese aanbesteding voor de uitvoerende partijen hebben wij voor onze rekening genomen. Hierna traden wij op als projectmanager en directievoerder tijdens de uitvoeringsfase en de nazorgperiode. Dit gebeurde risicodragend, waarmee de opdrachtgever alle bouwzorgen uit handen werden genomen.

De school is gerealiseerd direct naast de bestaande school De Stokland die tijdens de uitvoeringsfase gewoon ‘in bedrijf’ bleef. Dit vergde een nauwgezette planning en afstemming met de gemeente om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te waarborgen en overlast tot een minimum te beperken.

Mireille Uhlenbusch

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's