#

De Wisselaar Breda

Lees meer
Locatie
Breda
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw IKC met basisschool, gymzaal, peuteropvang, een aula, speellokaal, diverse kantoor- en vergaderruimten

Kenmerkend

Open, rijke leeromgeving in een gezond te exploiteren gebouw

Opdrachtgever
BreedSaam Breda

Rol HEVO
Bouwmanagement

Omvang
Circa 1.730 m²

Start bouw
Augustus 2019

Oplevering
Juli 2020

Architect
Rienks Architecten Breda

De vrijheid en flexibiliteit in het gebouw biedt mogelijkheden om nu én in de toekomst in te spelen op het veranderde onderwijs en krimp/groei.

De bestaande huisvesting voldeed niet aan de huidige normen qua modern onderwijs en waren in technische zin achterhaald en verouderd. Om echt stappen te kunnen zetten in de ambitie vernieuwend onderwijs en om te verduurzamen is besloten om een inspirerend en toekomstbestendig gebouw te realiseren.

In de initiatieffase hebben wij ondersteund bij het opstellen van het Programma van Eisen en de architectenselectie. Vanaf de definitiefase tot en met de oplevering hebben wij het bouwmanagement van deze vervangende nieuwbouw verzorgd. Dat wil zeggen zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces.

hevo_de_wisselaar_interieur_2.jpg

BreedSaam is een coöperatieve vereniging van elf schoolbesturen in Breda en draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat.

De vervangende huisvesting is bestemd voor KBS De Wisselaar, peuteropvang ’t Kuikenhof en bso Tiktak. Het oude onderwijsgebouw is volledig gesloopt. De ambitie van de school was een energiezuinig, toekomstbestendig en flexibel schoolgebouw. Een andere ambitie van de school was het realiseren van gemiddeld klasse B uit het Programma van Eisen Frisse Scholen, waaronder een EPC-waarde van 25% onder het huidige Bouwbesluit. Tevens was een nadrukkelijke wens van het schoolbestuur om de onderwijsvisie te wijzigen door niet meer te kiezen voor traditionele gesloten klaslokalen. De nieuwe school heeft een open karakter; veel open ruimten die met elkaar in verbinding staan om toekomstgericht onderwijs te kunnen geven. De klaslokalen hebben geen deuren en een beperkt aantal dichte wanden, waardoor er een open leeromgeving is ontstaan. De akoestiek van dit soort ruimten was hierbij een interessante uitdaging. De vrijheid en flexibiliteit die het ontwerp heeft gecreëerd biedt mogelijkheden om nu én in de toekomst in te spelen op het veranderde onderwijs.

Het nieuwe IKC De Wisselaar bestaat uit tien klaslokalen (open structuur), één peuter­opvanggroep, een centraal hart (aula), een speellokaal, diverse ondersteunende kantoor- en vergaderruimten en een gymzaal. Ook heeft het gebouw voldoende flexibiliteit bij groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers.

Logo De Wisselaar.jpg

Duurzaam

De nieuwbouw van De Wisselaar faciliteert en stimuleert het onderwijsproces en de ontwikkeling van kinderen met een zo breed mogelijke zorg. Tegelijkertijd is het gebouw op korte en lange termijn gezond te exploiteren. Wij dachten mee en adviseerden over de mogelijkheden om een gezond gebouw te ontwerpen én dat gezond te kunnen exploiteren. Daarom is gekozen voor duurzame - op het onderhoud en de exploitatie afgestemde - materialen en energiezuinige installaties.

De school is voorzien van een omkeerbare buitenluchtwarmtepomp die voorziet in de benodigde warmte en koude. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met hoogrendement warmteterugwinning en vraagsturing op basis van CO2 draagt bij aan een gezonde werk- en leeromgeving. Daarnaast is het gebouw voorzien van een energiezuinig verlichtingsconcept met daglichtafhankelijke regeling. Het gehele verlichtingsconcept is volledig in led uitgevoerd. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen om het beschikbare dakoppervlak in te zetten voor het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee is een energieneutrale school haalbaar. Een van de bijzonderheden bij dit project is de mogelijkheid voor het realiseren van een groene en educatieve daktuin.

In de media

In mei 2019 is een video gemaakt om alvast een indruk te krijgen hoe het nieuwe gebouw eruit zou gaan zien. Bekijk de video.

# # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug