Menu

Nieuwbouw alles-onder-één-dak-school

Goeman Borgesiusschool Amsterdam

In Amsterdam-Geuzenveld is ter vervanging van het oude gebouw de nieuwbouw van de Goeman Borgesiusschool gerealiseerd. De verouderde huisvesting voldeed niet aan de huidige normen en was in technische zin achterhaald en verouderd.

Opdrachtgever
Stichting Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Brutovloeroppervlak (bvo)
Circa 2.900 m²

Architect
Rienks Architecten Breda

(Bouwfysisch) adviseur
M3E B.V. Capelle aan den IJssel

Constructeur
Van Boxsel engineering Oosterhout

Bouwkundig aannemer
Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw Goor

Wij hebben het volledige project van de nieuwbouw van de Goeman Borgesiusschool van circa 2.900 m² brutovloeroppervlak risicodragend begeleid.

Het bestuur van de Stichting Westelijke Tuinsteden wil haar totale gebouwportefeuille op orde brengen in verband met achterstallig onderhoud, hoge exploitatiekosten en veranderde onderwijsvisies. Voor de Goeman Borgesiusschool is besloten het oude gebouw te slopen en op dezelfde locatie een nieuwe school te realiseren.
Het concept van het nieuwe gebouw is gebaseerd op de aanwezige historische en monumentale schoolbebouwing van de Westelijke Tuinsteden, namelijk gelede volumes met flauwe dakhellingen. De schoolnieuwbouw bestaat uit twee verdiepingen, inclusief een gymzaal.

Duurzaamheidsmaatregelen

Ook duurzaamheid was een belangrijk speerpunt in het ontwerp van de nieuwe school. Wij adviseerden de Goeman Borgesiusschool in de te nemen maatregelen en dit heeft geresulteerd in een duurzaam gebouw; afname energieverbruik en de exploitatiekosten (Frisse School) zullen aanzienlijk verbeteren. De school beschikt over een gezond binnenklimaat.

Onderwijsvisie en flexibiliteit

De onderwijsvisie van de school is gebaseerd op een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden zijn Verbonden en Samen, Prestatie en Vooruitgang, Orde en Structuur, 100% klanttevredenheid.
Deze visie is in het ontwerp van de school geïntegreerd. De uitstraling van het gebouw is optimistisch en uitnodigend. De hoofdvorm ademt het ‘alles-onder-één-dak’-idee uit. De grote luifel (dakoverstek) aan de oostzijde benadrukt de gastvrijheid die past bij een uitnodigende school.
In het ontwerp is structuur en orde aangebracht, maar zijn er ook mogelijkheden voor creatieve en lichamelijke expressie. De klaslokalen zijn ruim en licht en de gangen hebben een dusdanige maat gekregen dat hier leerpleinen in gemaakt kunnen worden. Voor iedere afdeling in de school (onder-, midden- en bovenbouw) is dit gedaan. Meest opvallend in het gebouw is het hart van de school. Hier komen alle stromen samen: ouders, leerlingen en personeel. Het speellokaal en de ouderruimte/bibliotheek vormen hierin de spil. Deze ruimten zijn flexibel indeelbaar en koppelbaar, waardoor er multifunctioneel gebruik van deze ruimten mogelijk is.

De school is na de voorjaarsvakantie van 2019 in gebruik genomen.

IN DE MEDIA

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 17, ‘impact’, is een artikel gepubliceerd met de titel ‘Ruimte voor leren en ontwikkelen van morgen; (ver)nieuwbouw zes basisscholen Amsterdam Nieuw-West’.

Download artikel

Fotograaf: Rienks Architecten
Fotograaf: Rienks Architecten
Winifred van den Bosch

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Winifred van den Bosch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's