#

Nieuwbouw Prins Clausschool Nijmegen

Lees meer
Locatie
Nijmegen
Status
Loopt
Programma

Haalbaarheidsonderzoek, Programma van Eisen en Risicodragend Projectmanagement

Kenmerkend

Vervanging van het oude gebouw; begeleiding sloop, tijdelijke huisvesting en RPM

Opdrachtgever
Stichting Conexus

Rol HEVO
Programma van Eisen en Risicodragend Projectmanagement

Start opdracht
Medio 2021

Start bouw
1 november 2023

Verwachte oplevering
December 2024

Architect
Bindel

Constructeur
Van de Laar

Installatieadviseur
De Blaay-Van den Bogaard

Bouwfysisch adviseur
Peutz

Bouwkundig aannemer
Muller Bouw

W-installateur
Willems Uden Technische Installaties

E-installateur
Nikkelen elektrotechniek

Het oude gebouw van Prins Clausschool wordt een Villa in de Weezenhof.

De Prins Clausschool realiseert een duurzaam schoolgebouw dat maximaal aansluit op de onderwijs­visie en minimaal voldoet aan de eisen van BENG (bijna energie­neutraal gebouw). Het nieuwe schoolgebouw biedt huisvesting aan kinderen in de leeftijd tussen 0-13 jaar.

Wij hebben opdracht gekregen om het volledige project middels Risicodragend Projectmanagement (RPM) te begeleiden. Kenmerkend voor RPM is dat het gaat om een vaste prijs, een flexibel proces en gebruiks­comfort. De oplevering en ingebruikname staan gepland voor het najaar van 2024.

HEVO - Prins Clausschool Nijmegen
Impressie: Bindel

Gedateerd schoolgebouw

De hoofdlocatie en de dislocatie zijn beide bijna 50 jaar oud. Zowel het traditioneel opgezette hoofdgebouw met lange gangen, lokalen en patio's als de dislocatie voldoen niet meer aan de bouwkundige en onderwijskundige eisen van deze tijd. Bovendien zijn de energie- en onderhouds­kosten hoog en is het binnenmilieu matig tot slecht.

Nieuwbouw

In 2015 werd al erkend dat nieuwbouw noodzakelijk was, maar vanwege andere investeringen werd het project uitgesteld. Na onderzoek zijn alle vereisten en uitgangspunten samengebracht, zoals de locatie, participatie van KION, de voetprint van de nieuwbouw, terreinindeling, parkeergelegenheid en verkeerskundig onderzoek. De definitie- en ontwerpfase van de neiuwbouw zijn gestart na de zomervakantie van 2021. 

Onderwijsvisie

De Prins Clausschool wil een school zijn waar voortdurend gezocht wordt naar evenwicht tussen hoofd, hart en handen. De school biedt zo kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en relevant onderwijs afgestemd op de behoefte van het kind. De veranderingen in het onderwijs vragen om een andere indeling van de leeromgeving en strengere eisen aan schoolgebouwen. Vanwege duurzaamheid worden compactere gebouwen met meer diversiteit in ruimten en een efficiëntere indeling vereist. 

Brede School en sport

Dit gebouw zal dienen als een Brede School, waarin samenwerking plaatsvindt tussen de Prins Clausschool en KION Kinderopvang. Het nieuwe gebouw zal zestien lokalen hebben voor vierhonderd leerlingen van het primair onderwijs, evenals vier ruimten voor KION. Er wordt ook aandacht besteed aan de openbare ruimte rondom de school en de aansluiting op toekomstige bebouwing. Er zal een multifunctioneel gebruik van de kleine sportplaats worden gerealiseerd, inclusief een kiss & ride-zone en parkeergelegenheid.

Duurzaam

Het wordt een bijna energieneutraal gebouw met een GPR-score van 8. De bouw zal plaatsvinden op de huidige locatie, na sloop van het bestaande gebouw. De werkvoorbereiding begint naar verwachting in september 2023 en de bouw start op 1 november 2023. Het project wordt eind 2024 opgeleverd.

Tijdelijke huisvesting

Er wordt tijdelijke huisvesting gebouwd op het schoolplein van de nevenvestiging op de Weezenhof 81-02, die wordt opgeleverd vóór de zomervakantie van 2023. 

# # # #

Impressies: Bindel

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug