Menu

Haalbaarheidsstudie PCSOH Nieuw-Vennep

PCSOH heeft twee zorgcentra: Horizon in Hoofddorp en Westerkim in Nieuw-Vennep. PCSOH biedt huiselijkheid, warmte, veiligheid, oprechte aandacht en zorg op maat. De wensen en behoeften van de bewoners zijn de basis van de zorg.

Uit accommodatieonderzoek dat door ons is uitgevoerd is vastgesteld dat het huidige Westerkim, waar PCSOH zorg verleent, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en aan de toekomstige ontwikkelingen. Strategisch overleg met de eigenaar, een Amsterdamse woningstichting, over het toekomstbestendig maken van Westerkim heeft niet geleid tot concrete plannen. We onderzochten diverse alternatieve scenario’s die aansluiten op de in kaart gebrachte toekomstige marktontwikkelingen.

De (financiële) consequenties van de scenario’s zijn inzichtelijk gemaakt en de meest haalbare scenario’s zijn voorgelegd aan de gemeente en andere externe stakeholders van PCSOH. Het haalbaarheidsonderzoek heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van een nieuw eigentijds woonzorgcentrum voor PCSOH in beweging is gekomen.

Met alle belangrijke externe stakeholders wordt het meest gewenste scenario momenteel uitgewerkt tot een concrete businesscase.

Peter Woerdeman

Vragen?

Neem dan contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's