#

PCSOH Nieuw-Vennep

Lees meer
Locatie
Nieuw-Vennep
Status
Gereed
Programma

Accommodatieonderzoek en haalbaarheidsstudie

Kenmerkend

Toekomstige marktontwikkelingen in kaart gebracht

Verkennend onderzoek waarbij alle mogelijkheden in beeld zijn gebracht.

PCSOH heeft twee zorgcentra: Horizon in Hoofddorp en Westerkim in Nieuw-Vennep. PCSOH biedt huiselijkheid, warmte, veiligheid, oprechte aandacht en zorg op maat. De wensen en behoeften van de bewoners zijn de basis van de zorg.

teaser_logo_pcsoh.jpg

Uit accommodatieonderzoek dat door ons is uitgevoerd is vastgesteld dat het huidige Westerkim, waar PCSOH zorg verleent, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en aan de toekomstige ontwikkelingen. Strategisch overleg met de eigenaar, een Amsterdamse woning­stichting, over het toekomstbestendig maken van Westerkim heeft niet geleid tot concrete plannen. We onderzochten diverse alternatieve scenario’s die aansluiten op de in kaart gebrachte toekomstige marktontwikkelingen.

beeld_pcsoh.png

De (financiële) consequenties van de scenario’s zijn inzichtelijk gemaakt en de meest haalbare scenario’s zijn voorgelegd aan de gemeente en andere externe stakeholders van PCSOH. Het haalbaarheidsonderzoek heeft ertoe geleid dat de ontwikkeling van een nieuw eigentijds woonzorgcentrum voor PCSOH in beweging is gekomen.

Met alle belangrijke externe stakeholders wordt het meest gewenste scenario momenteel uitgewerkt tot een concrete businesscase.

Peter Woerdeman is senior adviseur en heeft een achtergrond in de wereld van zorg. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken waarbij complexiteit voor hem een uitdaging is, duurzaamheid een voorwaarde, creativiteit en vernieuwing een vereiste. Zijn expertise: strategische huisvestingsadvisering, procesmanagement, financiële haalbaarheids­studies en businesscases.

Peter Woerdeman HEVO.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug