Menu

Haalbaarheidsstudie transformatie kantoor naar zorghuisvesting

In opdracht van de eigenaar hebben wij een studie gedaan naar de transformatiemogelijkheden van een bestaand kantoorpand naar zorghuisvesting in Heerlen. We hebben geanalyseerd in hoeverre het gebouw en de locatie geschikt zijn voor een nieuwe vorm van conceptontwikkeling voor de zorg.

In een haalbaarheidsonderzoek hebben wij de mogelijkheden onderzocht om een kantoorpand te transformeren in een woonzorglocatie. Uiteraard keken we daarbij naar de technische staat van het gebouw en onderzochten we daarna wat de mogelijkheden zijn om het kantoorgebouw te transformeren in zorgvastgoed. Ook hebben we nadrukkelijk gekeken naar de marktvraag door lokaal en regionaal marktonderzoek te doen naar de behoefte aan verschillende vormen van wonen met zorg en de vraag naar intramuraal wonen voor verschillende doelgroepen.

Op basis van onze bevindingen zijn een aantal concepten - inclusief kostenramingen - opgesteld die geschikt zijn voor verschillende bewonersdoelgroepen. Om inzichtelijk te krijgen wat de opbrengstmogelijkheden zijn hebben we daarnaast voor de verschillende concepten de eerste waardebepalingen en financiële haalbaarheid vastgesteld.

Op basis van de studie is één voorkeursconcept gekozen en besproken met de gemeente Heerlen. Deze voorkeursvariant wordt momenteel verder uitgewerkt. Wij begeleiden dit vervolgproces en zijn het project met verschillende partijen verder aan het verkennen.

René Lolkema

Meer weten over dit specifieke project of over onze kennis van project- of conceptontwikkeling in zorgvastgoed?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoonnummer (073) 6 409 409

Deze experts werken mee aan dit project

Lees alles over