gemeente
Berg en dal

Locatie
Groesbeek
Status
Gereed
Programma

Huisvestingsonderzoek en visie op anders werken ontwikkeld

Kenmerkend

Hybride werken

Mindset en cultuurverandering binnen de gemeente.

De medewerkers van de gemeente Berg en Dal ervaren krapte in het gemeentehuis. Er wordt op een inefficiënte manier met teveel medewerkers gebruik gemaakt van de beschikbare vierkante meters en werkplekken in het gemeentehuis.

Ook is er behoefte om meer en beter integraal te kunnen werken in een gemeentehuis waar samenwerking en ontmoeting optimaal wordt gefaciliteerd. De gemeente wil daarnaast de ingezette koers tot resultaatgedreven werken een stap verder brengen, dus medewerkers uitdagen om zelf verantwoordelijkheid te pakken en creativiteit tentoon te spreiden. Dus een mindset en cultuur­verandering in beweging zetten.

HEVO hvo Berg en dal foto 1.jpg

Huisvestingsonderzoek

Om te onderzoeken waar de fysieke knelpunten zitten in het gemeentehuis en wat de ambities zijn met betrekking tot Anders Werken, ondersteund door de juiste middelen op gebouwniveau en ICT-niveau, hebben wij een huisvestingsonderzoek uitgevoerd. Vanuit de visie op werken zijn enkele huisvestingsscenario’s uitgewerkt en zijn de plussen en minnen in beeld gebracht. Het onderzoek is in maart 2020 afgerond. En toen kwam corona om de hoek kijken.

Maar ondanks het feit dat medewerkers nood­gedwongen thuiswerken en het gemeentehuis voor het overgrote deel leeg staat, blijft huisvesting een actueel onderwerp. Het gemeentehuis is als werkplek namelijk ook een belangrijk ontmoetingspunt voor veel collega’s. Thuis- en digitaal werken kan met mate prima, maar de drang naar ontmoeting en fysiek samenwerken blijft, is uit vele onderzoeken gebleken.

Hoe hybride werken voor de gemeente Berg en Dal eruitziet en wat dit betekent voor de huisvesting is onderwerp voor een vervolg­onderzoek.

HEVO hvo Berg en dal foto 2.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug