#

Gemeente Opsterland

Lees meer
Locatie
Beetsterzwaag
Status
Gereed
Programma

Huisvestingsonderzoek en visie op Anders Werken opgesteld

Kenmerkend

Inspirerend kantoor met Het Nieuwe Werken

Aantrekkelijk kantoor met tijd- en plaats­onafhankelijk werken.

De ambtenaren van de gemeente Opsterland die hun thuisbasis hebben in het gemeentehuis in Beetsterzwaag ervaren krapte. Daarnaast is er behoefte om meer en beter integraal te kunnen werken in een gemeentehuis waar samenwerking en ontmoeting optimaal wordt gefaciliteerd.

Ook wordt de wens om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen en willen werken, ondersteund door de hedendaagse technologie, steeds meer door de medewerkers geuit. De gemeente wil daarnaast de ingezette koers tot gekanteld werken een stap verder brengen, dus medewerkers uitdagen om zelf verantwoordelijkheid te pakken en creativiteit ten toon te spreiden. Dus een mindset en cultuur­verandering in beweging zetten, ondersteund door passende huisvesting.

Om te onderzoeken waar de fysieke knelpunten zitten in het gemeentehuis en wat de ambities zijn met betrekking tot Anders Werken, ondersteund door de juiste middelen op gebouwniveau en ICT-niveau, hebben wij met een vertegenwoordiging uit de organisatie in beeld gebracht hoe de ideale manier van werken eruitziet en wat dit betekent voor de noodzakelijke gebouwaanpassing.

Op basis van de visie op Anders Werken is de ruimtebehoefte vastgesteld. Er is een gebouwschouw uitgevoerd om de mogelijkheden en onmogelijkheden van aanpassing van het gebouw inzichtelijk te maken. Uiteindelijk zijn enkele huisvestingsscenario’s inclusief kostenraming uitgewerkt. Hiermee is de basis gelegd om in de toekomst gefaseerd tot aanpassing van het gemeentehuis te komen. Daarbij vormt duurzaamheid, in het kader van de missie van de gemeente om in 2035 volledig energie­neutraal te zijn, een belangrijk thema.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug