#

IHP Gemeente Roerdalen

Lees meer
Locatie
Sint Odiliƫnberg
Status
Gereed
Programma

Procesbegeleiding en advies voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs

Kenmerkend

Met de kennis van de routekaart is een CO2-doorrekening voor het primair onderwijs opgesteld

Opdrachtgever
Gemeente Roerdalen

Rol HEVO
Adviseur IHP inclusief quickscan-beoordeling
Adviseur Uitvoeringsprogramma

Kaart in de header: BAG afbeelding

HEVO heeft de volledige regie gepakt en was helder in haar communicatie.

In opdracht van de gemeente Roerdalen hebben wij het proces begeleid om te komen tot een door gemeente en schoolbesturen gedragen Integraal Huisvestingsplan (IHP).

HEVO IHP Roerdalen basisschool De Achtbaan.jpg
Basisschool De Achtbaan

Het Integraal Huisvestingsplan houdt rekening met de onderwijskundige ambities, de verbinding met de kinderopvang (doorlopende leerlijn), de kwaliteit van de schoolgebouwen, het klimaatakkoord (CO2-doorrekening) en de financiële haalbaarheid. Samen met de gemeente en schoolbesturen is een beleidskader voorgelegd en voorzien van een financieel kader. Daarmee zijn de budgetten voor de beoogde eerste termijn vastgelegd en is een doorkijk gemaakt naar de komende jaren.

Vanwege corona hebben we het proces grotendeels online vormgegeven. Men was verrast dat het besluitvormingstraject vlekkeloos verliep, met als groot compliment dat de gemeenteraad het IHP unaniem heeft aangenomen.

Ook interessant

HEVO IHP Roerdalen basisschool 't Kempke.jpg
Basisschool 't Kempke

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug