#

LeerOntmoetingsCentrum (LOC) Doorwerth

Lees meer
Locatie
Doorwerth
Status
In ontwikkeling
Programma

Nieuwbouw voor basisschool De Dorendal, De Atlas Doorwerth, KDO De Speelboerderij en Peuterplein

Kenmerkend

Meerdere organisaties, ieder met een eigen karakter en doelgroep, in één gebouw

Opdrachtgever
Flores Onderwijs

Rol HEVO
Programma van Eisen, bouwmanagement en kostenmanagement

Team
DAT architecten, Flores Onderwijs, gemeente Renkum en LOS Stad om Land

Een kloppend hart in het dorp Doorwerth.

Basisscholen De Dorendal (Flores Onderwijs) en De Atlas Doorwerth (PPO De Link) hebben gezamenlijk het voornemen om nieuwbouw te plegen in het centrum van Doorwerth, achter de locatie waar momenteel De Atlas is gevestigd.

Beide schoolbesturen en scholen zien de nieuwbouw als samenwonen onder één dak, waarbij ze graag willen samenwerken als het gaat om het gebouw en de faciliteiten. Er zullen ook twee kinderopvangorganisaties worden gehuisvest in het nieuwe pand, namelijk Peuterplein en De Speelboerderij.

HEVO AI LOC Doorwerth 2_DAT.jpg
Impressie: DAT architecten

Nieuwbouw

Wij hebben voor de nieuwbouw het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen geschreven en zijn gestart met het ontwerptraject. Met de nieuwbouw krijgt Doorwerth een toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw voor alle kinderen uit het dorp. De duurzaamheidsambitie is BENG.

Om het plan goed te laten landen bij zowel de toekomstige gebruikers als omwonenden wordt er gestart met de uitwerking van een beeldkwaliteitsplan en met de benodigde inputdocumenten voor de bestemmingsplanprocedure. Vervolgens wordt in een traditioneel bouwproces een volwaardig ontwerp uitgewerkt op basis waarvan een aannemer geselecteerd kan worden.

Wij begeleiden de aanbestedingsprocedure en blijven tijdens de uitvoering verantwoordelijk voor de directievoering en kwaliteitsborging. Wij zijn gedurende het gehele project verantwoordelijk voor het projectmanagement en het kostenmanagement.

Centrumplan

Deze nieuwbouw is onderdeel van het Centrumplan voor Doorwerth in de gemeente Renkum. Een van de kernopgaven binnen dit Centrumplan betreft het realiseren van een dorpshart met een zogeheten ontmoetingsplek. Deze ontmoetingsplek bestaat naast bovenstaande nieuwbouw uit een ontmoetings- en activiteitenruimte voor alle inwoners van Doorwerth.

HEVO AI LOC Doorwerth 3_DAT.jpg
Impressie: DAT architecten

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug