Menu

Meerjarenonderhouds-plannen scholen Amsterdam Nieuw-West

Keuzes maken om in goed onderhoud te voorzien

De Stichting Westelijke Tuinsteden (StWT) verzorgt met vijftien scholen het openbaar basis- en speciaal onderwijs in Amsterdam Nieuw-West. StWT heeft tot doel om ervoor te zorgen dat de scholen op een juiste manier worden onderhouden. Om met de beschikbare middelen te kunnen voorzien in het onderhoud voor alle gebouwen en bijbehorende terreinen is het van belang om keuzes te maken.

Opdrachtgever       
Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden

Looptijd opdracht  
2013-heden

Visiebepaling

Wij adviseerden StWT bij de visiebepaling op haar onderhoudsmanagement, hielpen bij het maken van strategische keuzes en coördineerden het operationeel beheer. In 2013 werd een inventarisatie uitgevoerd, om de wenselijke conditiescore (volgens NEN 2767) te bepalen. Hierbij is gekeken naar de prioriteiten en accenten die van belang zijn om het primaire proces van de scholen in stand te houden. Deze accenten zijn verwerkt in meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s).

Tevens werd vastgesteld dat het zinvol is om voor een zestal scholen vervangende nieuwbouw te initiëren. Hiermee is bij het opstellen van de MJOP’s rekening gehouden, waardoor inzicht is ontstaan in de budgetten die de komende jaren nodig zijn voor het uitvoeren van preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Maar ook in wat er aan reserveringen nodig is voor toekomstige vervanging en het in stand houden van de te slopen scholen. Wij stellen samen met StWT de jaarlijkse budgetten op voor onderhoud en verzorgen ook de huisvestingsaanvragen bij de gemeente.

Operationeel beheer

Naast de strategische werkzaamheden coördineren wij ook het operationeel technisch beheer. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met FRIS Investment Care. Wij zijn verantwoordelijk voor het in de markt zetten van de planmatige onderhoudswerkzaamheden en de controle op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Ed van Tuil

Meer weten over meerjarenonderhoudsplannen?

Neem contact op met Ed van Tuil, telefoon (073) 6409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's