Menu

Levensduurverlenging sporthal

Renovatie sporthal De Overlaat Waalwijk

Vanwege doordecentralisatie werd het bestuur van Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk enkele jaren geleden zelf verantwoordelijk voor de huisvesting. Die vrije keuze leidde er toe dat werd besloten om de sporthal grondig te renoveren. Zo zijn de akoestiek, het klimaat en de audiovisuele middelen nu van hoog niveau.

Opdrachtgever
Scholengemeenschap De Overlaat, Waalwijk

Rol HEVO
Haalbaarheidsonderzoek, bouwteamaanbesteding, projectmanagement en kwaliteitsinspecties

Ingebruikname 
Augustus 2015

Levensduur verlengen

Uit de door ons uitgevoerde haalbaarheidsstudie bleek dat het beter was om het budget voor nieuwbouw te gebruiken voor renovatie en modernisering. Door goede onderdelen als constructie en buitengevel te handhaven en andere elementen te vervangen en toe te voegen, is de levensduur van de sporthal velen jaren verlengd. En voorzien van alle moderne snufjes voor de gebruikers.

Kwaliteit

De samenwerking beviel zo goed, dat wij ook werden gevraagd om de bouwteamaanbesteding te begeleiden en de voorbereidings- en realisatiefase met ontwerpende en uitvoerende partijen te doorlopen. In deze fasen waren wij verantwoordelijk voor het projectmanagement en de kwaliteitsinspecties.

Copyright © Philip Driessen Fotografie

In ons relatiemagazine 360°, editie najaar 2018, is in de rubriek 'Mijn plek' een artikel opgenomen over sporthal De Overlaat: meer leren dankzij visualiseren.

Download

Arno Aarts

Wilt u meer weten over deze renovatie?

Neem dan contact op met Arno Aarts, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's