Menu

Strategisch Huisvestingsplan ROC

ROC Rivor

In opdracht van het bestuur van ROC Rivor hebben wij een huisvestingsonderzoek uitgevoerd naar verschillende toekomstscenario’s.

Daarbij is eerst een analyse uitgevoerd op cultuur, imago en het onderwijs van het ROC. Dit heeft geleid tot de formulering van een strategie voor het ROC op het gebied van samenwerking en locatiekeuze. Een belangrijk onderdeel van de onderbouwing van de besluitvorming is de financiële doorrekening van de scenario’s met een businesscase-model over de gehele levenscyclus van het vastgoed van het ROC. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot een vastgesteld koersplan voor het ROC.

Gerhard Jacobs

Wilt u meer informatie over strategische huisvestingsplannen?

Neem dan contact op met Gerhard Jacobs, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's