Nieuws

#

Revolutie in de zorg

Dat in de ouderenzorg een revolutie gaande is, is geen nieuws. Maar hoe moeten zorginstellingen hierop acteren? Welke afwegingen moeten ze maken om…
10 december 2018
#

Duurzaamheid more alive than ever

Als expert in duurzame huisvesting, met als visie dat we inspirerende huisvesting creëren die bijdraagt aan een gezonde, toekomstbestendige wereld, ga…
10 december 2018
#

Een IHP is een essentieel beleidsstuk voor gemeenten en schoolbesturen

In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast.
1 oktober 2018
#

Innovatief aanbesteden

Innovatief aanbesteden - de markt uitdagen - speelt een steeds grotere rol binnen (Europese) aanbestedingen en kan aan de orde zijn bij alle fasen van…
27 september 2018
#

Building a smart building

In gesprek met directievoorzitter Piet Jan Heijboer van Croonwolter&dros
25 juni 2018
#

Het geheim van een succesvol plan

Project-initiatief: van vaststaand startpunt naar bewegend doel.
25 juni 2018
#

Nieuwe huisvestingsconcepten in de zorg

Een nieuw huisvestingsconcept in zes stappen. HEVO hanteert een handig stappenplan om te komen tot een huisvestingsconcept dat voldoet aan de wensen…
25 juni 2018
#

Een nieuwe school met hart en ziel

Transformeer een oud Rotterdams schoolgebouw tot een school waarin islamitische kinderen zich thuis voelen. En dat binnen één jaar tijd.
25 juni 2018
#

Concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG

Bij de sectorraden van het Primair en Voortgezet Onderwijs en de Vereniging Nederlandse Gemeenten leeft al langer de wens om gemeenten en…
1 mei 2018
#

De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw

Naar verwachting wordt in het Bouwbesluit geëist dat vanaf 2018 nieuwe overheidsgebouwen bijna energieneutraal zijn, en vanaf 2020 ook alle andere…
3 oktober 2016
#

BeSeF voor intensieve samenwerking in een brede school

Een heldere visie op onderwijs en pedagogiek is onmisbaar om tot een goed schoolgebouw te komen. Brede School Binnenstebuiten in Huissen is het…
1 mei 2012
#

Handreiking verhuur en medegebruik van schoolgebouwen

In de handreiking belichten we samen met VOS/ABB de verschillende aspecten van het begrip 'samenwerking' en we bieden handvatten om, samen met de…
1 december 2011