Nieuws

#

Nieuwbouw Wilhelminaschool open en toegankelijk

SPCO Groene Hart en de gemeente Woerden hebben gezamenlijk een schitterende nieuwe school gerealiseerd. Directeur Dianne Peterse aan het woord om de…
4 juli 2023
#

Het kantoor van de NBA, gevestigd in Hoofddorp, is geopend!

De NBA is verhuisd. In samenwerking met de NBA heeft HEVO een nieuwe huisvestingsvisie en een Programma van Eisen ontwikkeld voor het verbouwen van…
4 juli 2023
#

IKC De Kroevendonk staat voor inclusief denken in het onderwijs!

Een kindcentrum waar ieder kind uit de wijk welkom is en zich op zijn of haar eigen manier kan ontwikkelen, dat is wat IKC De Kroevendonk in…
30 juni 2023
#

Bewoners in de lead

35 oudere bewoners zijn samengekomen om wensen en ideeën te ventileren over het wonen in de buurt. Marcel Spierts ondersteunt het team als…
29 juni 2023
#

Financiële kansen: wat is het effect van onhaalbare businesscases van wonen met zorg?

De financiële druk door de oplopende rente is een groot dilemma bij het investeren in en verduurzamen van maatschappelijke gebouwen, waaronder wonen…
27 juni 2023
#

VNO-NCW: een kantoor waar samenwerken vanzelf gaat

VNO-NCW wilde van haar verdiepingen in de Malietoren in Den Haag een dynamisch en bruisend ondernemershuis maken. Dat is met de hulp van HEVO méér dan…
26 juni 2023
#

MFA’s: impuls voor vitale wijken, dorpen en kernen

In Nederland groeit de behoefte aan gemeenschapszin. MFA’s bieden plek voor gezamenlijke activiteiten die de gemeenschapszin bevorderen. Hoog tijd…
22 juni 2023
#

Samen spelregels maken voor circulair bouwen

Duurzaamheidstransities gaan niet vanzelf. Pas als iedereen meedoet wordt een kantelpunt bereikt. Wat betreft energiezuinig bouwen zijn we inmiddels…
21 juni 2023
#

De bijdrage van de kantooromgeving aan een High Performance Workplace

Hoe kan uw kantooromgeving een optimale bijdrage leveren aan het realiseren van een High Performance Workplace? Die vraag stond centraal tijdens de…
20 juni 2023
#

De toekomst van onderwijshuisvesting

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Toch lijkt het bieden van een optimale leeromgeving voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs…
19 juni 2023
#

Inclusief onderwijs

Hoe realistisch is inclusief onderwijs in Nederland? Zijn ons onderwijssysteem en onze gebouwen er wel geschikt voor? We gingen te rade bij vier…
15 juni 2023
#

Urban Playground Venlo: inspirerende plek voor koplopers in Urban Sports en Culture

Dit voorjaar is het Platform Street Culture Venlo i.s.m. de gemeente Venlo gestart met een officiële haalbaarheids­studie naar de realisatie van een…
14 juni 2023