Nieuws

#

Top 10 trends en ontwikkelingen van duurzame kantoren en bedrijfsgebouwen

Kantoren van de toekomst zijn duurzaam, gezond én groen. De kabinetsdoelstelling om minder CO2 uit te stoten heeft voor bedrijfs- en kantooreigenaren…
19 oktober 2021
#

Circulariteit en hybride werken de relatie

Het hybride werken heeft in het afgelopen jaar een vlucht genomen. Aspecten van het plaats- en tijdonafhankelijk werken spelen hierbij ook vaak een…
7 oktober 2021
#

Alle zorg voor een kind in één gebouw

Uniek in Nederland: speciaal onderwijs bundelt kracht en kennis in kenniscentrum.
5 oktober 2021
#

Analyse Miljoenennota 2022

Een analyse door de bril van de deskundigen op het gebied van maatschappelijk vastgoed.
4 oktober 2021
#

Onderwijsvastgoed; integrale aanpak

Het zal waarschijnlijk niemand meer ontgaan zijn dat de gemiddelde staat van het onderwijsvastgoed in Nederland zeer matig is. Om hier écht stappen in…
24 september 2021
#

Wereld Alzheimer Dag 2021

Dinsdag 21 september 2021 is het Wereld Alzheimer Dag, met als thema ‘De vele gezichten van dementie'.
21 september 2021
#

Smart buildings en de wet van het afnemend nut

De meerwaarde van smart buildings en smart workplaces zal blijven toenemen. Ondanks de wet van het afnemend nut.
16 september 2021
#

Blog: juridische vraagstukken bij circulair bouwen

Belangrijke thema’s bij circulair bouwen zijn: Reduce, Reuse en Recycle. Uitwerking van deze thema’s leidt in de praktijk tot praktische en juridische…
9 september 2021
#

Subsidie voor verduurzaming en verbetering ventilatie scholen start 1 oktober 2021

Gemeenten kunnen in samenspraak met het schoolbestuur een aanvraag indienen voor schoolgebouwen waarin (energiezuinige) maatregelen worden getroffen…
9 september 2021
#

Top 10: het hybride werken in moderne kantoren - de trends

Om post-corona effectief te kunnen werken op zowel individueel als collectief niveau van organisaties is het noodzakelijk om de werkomgeving zowel…
7 september 2021
#

Een duurzaam gebouw in een groene open omgeving

Midden in het Kroonwijkpark in Malden is een prachtig nieuw en duurzaam, bijna energieneutraal gebouw gerealiseerd: Kindcentrum De Vuurvogel.
29 juli 2021
#

HEVO gecertificeerd veiligheidsladder SCL niveau 3

HEVO vindt de veiligheid en gezondheid van gebruikers van gebouwen en procespartners belangrijk. Daarom heeft HEVO zich conform de Veiligheidsladder…
14 juli 2021