Menu

Duurzaamheidsadvies

Hoe maakt u het verduurzamen van vastgoed concreet?

Bij het verduurzamen van vastgoed heeft u misschien een visie en waarschijnlijk allerlei associaties: minder energie gebruiken, recyclebare materialen toepassen, plannen maken met het oog op de lange termijn. Maar hoe krijgt u dat concreet voor elkaar? Welke maatregelen kunt u nemen? Hoe zorgt u ervoor dat u trots kunt zeggen dat uw organisatie duurzaam gehuisvest is?

Onze expert-adviseurs zorgen ervoor dat duurzaamheid voor u tastbaar wordt. Zij maken een analyse van uw vastgoed en werken dat uit in een advies. Welke ingrepen zijn aan te raden? Wat kost het en wat levert het op? 

Isoleren bijvoorbeeld, of waterbesparende kranen installeren. Met relatief simpele ingrepen kunt u veel besparen. De maatregelen en investeringen worden visueel gemaakt, zodat u goed inzicht heeft in de mogelijke keuzes en de effecten daarvan. 

Het advies maakte zoveel duidelijk dat iedereen in de projectgroep gelijk veel enthousiaster is over het hele duurzaamheidsthema.

De instrumenten die we daarvoor gebruiken zijn BREEAM en GPR Gebouw.
Deze kunnen we zowel in de initiatieffase gebruiken als in de ontwerp- en realisatiefase.

BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. Het is een gecertificeerde beoordelingsmethode. Specifiek is het bedoeld voor certificatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

GPR Gebouw is een eenvoudiger alternatief voor BREEAM. Het is een methodiek om te kunnen sturen op duurzaamheid (met de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde).

De ervaring leert dat inzicht in de duurzaamheid van je huisvesting en vastgoed altijd iets oplevert.

Ook interessant

Lees meer over duurzaam bouwen en bestaand vastgoed verduurzamen via deze link.

Martijn van Gemert

Bent u benieuwd naar ons duurzaamheidsadvies?

Neem contact op met Martijn van Gemert, telefoon (073) 6 409 514