Menu

Duurzaamheidsadvies

Het verduurzamen van vastgoed concreet

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. In 2030 moet zelfs 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 zijn behaald. Het haalbaar, betaalbaar en financierbaar maken van het verduurzamen van vastgoed is inzichtelijk te maken. Net zoals op CO2-uitstoot is te sturen.

In hoofdlijnen is onze aanpak:

  • Ambities definiëren en duidelijke doelen formuleren, in grootheden als kg CO2, € en kWh (of m³ gas).
  • Inzicht in uw vastgoedportefeuille: status quo.
  • Vertalen duurzaamheidsambities naar verduurzamingsmaatregelen en Plan van Aanpak opstellen.
  • Uitvoeren en/of begeleiden van implementatie verduurzamingsmaatregelen.
  • Zorgen dat uw exploitatie te monitoren is en blijft.


Bij het verduurzamen van vastgoed heeft u misschien een visie en waarschijnlijk allerlei associaties: minder energie gebruiken, biobased, hernieuwbare of gerecyclede materialen toepassen en plannen maken met het oog op de lange termijn. Maar hoe krijgt u dat concreet voor elkaar? Welke maatregelen kunt u nemen? Hoe zorgt u ervoor dat u trots kunt zeggen dat uw organisatie duurzaam gehuisvest is?

Onze expert-adviseurs zorgen ervoor dat duurzaamheid voor u tastbaar en concreet wordt. Zij maken een analyse van uw vastgoed en werken dat uit in een advies.

Welke ingrepen qua duurzaamheid zijn aan te raden? Wat kost het en wat levert het op?

Isoleren bijvoorbeeld, of waterbesparende kranen installeren. Met relatief simpele ingrepen kunt u veel besparen. De maatregelen en investeringen worden visueel gemaakt, zodat u goed inzicht heeft in de mogelijke keuzes en de effecten daarvan. Hoe ver u wilt gaan, kunnen we samen met u inzichtelijk maken.

Het instrument dat we gebruiken is GPR Gebouw en kan zowel in de initiatieffase als in de ontwerp- en realisatiefase worden ingezet.
GPR Gebouw is een methodiek om sneller te kunnen sturen op duurzaamheid (met de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde).

Onze tips rondom het verduurzamen van de vastgoedportefeuille zijn:

  • Kijk breder dan alleen energie: neem bij de keuzes voor te kiezen maatregelen ook direct gebruikerswensen en aspecten als binnenklimaat, CO2-uitstoot, brandveiligheid en comfort mee. Vaak zijn slimme combinaties te bedenken, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te combineren met aanpassingen van het gebouw waardoor de omgeving veiliger, gezonder en prettiger wordt voor de gebruikers.
  • Sluit aan bij natuurlijke vervangmomenten van bouwkundige en installatietechnische componenten. Kies daarbij slimme combinaties.
  • Maak heldere financiële afspraken: door beleidsmakers, beslissers en gebruikers gezamenlijk in de verduurzamingsopgave mee te nemen, zodat keuzes ten aanzien van de wijze van financiering vroegtijdig worden vastgelegd.

Ook interessant

Lees meer over duurzaam bouwen en bestaand vastgoed verduurzamen via deze link of specifiek voor zorgvastgoed.

Martijn van Gemert

Bent u benieuwd naar ons duurzaamheidsadvies?

Neem contact op met Martijn van Gemert, telefoon (073) 6 409 514