Huisvestingsadvies

Mogen wij al vroeg aanschuiven?

Of u nu wilt weten wat u in de toekomst het beste kunt doen met uw accommodatie, of wat de impact van nieuwbouw zou zijn; wij voorzien u in elke fase van uw besluitvorming rondom huisvesting van de inzichten die u nodig heeft.

Duurzaamheid is daarbij vanzelfsprekend. Wij schuiven graag zo vroeg mogelijk aan omdat we hebben ervaren dat we dan het meest voor u kunnen bereiken. Vraag onze experts alles over huisvesting.

U krijgt zodanig veel inzicht dat u weer met vertrouwen beslissingen kunt nemen

Huisvestingsadvies is een breed begrip. Denk daarbij aan het opstellen van een strategisch vastgoedplan, Integraal Huisvestingsplanduurzaamheidsadvies, accommodatie- of locatieonderzoek en het opstellen van een programma van eisen.

Wij hebben eigen tools ontwikkeld zoals de HEVO Prestatiemanager waarmee we de kwaliteit van een huisvestingsproject controleren.

Ook BeSeF® is een tool van ons. Het helpt partijen die samen één gebouw ontwikkelen bij het vormen van een eenduidige visie op een multifunctionele accommodatie.

Mireille Uhlenbusch

Wilt u direct een vraag stellen over huisvestingsadvies?

Neem contact op met Mireille Uhlenbusch, (073) 6 409 409