Menu

Huisvestingsadvies

Onze kennis en ervaring zetten we graag in voor uw huisvestingsvraag.

Of u nu wilt weten wat u in de toekomst het beste kunt doen met uw accommodatie, of wat de impact van nieuwbouw of renovatie zou zijn; wij voorzien u in elke fase van uw besluitvorming rondom huisvesting van de inzichten die u nodig heeft.

Duurzaamheid is daarbij vanzelfsprekend. Wij schuiven graag zo vroeg mogelijk aan omdat we hebben ervaren dat we dan het meest voor u kunnen bereiken. Vraag onze experts alles over huisvesting.

U krijgt zodanig veel inzicht dat u weer met vertrouwen beslissingen kunt nemen.

Huisvestingsadvies is een breed begrip. Denk daarbij aan het opstellen van een strategisch vastgoedplan, Integraal Huisvestingsplanduurzaamheidsadvies, accommodatie- of locatieonderzoek en het opstellen van een Programma van Eisen.

Wij hebben eigen tools ontwikkeld zoals de HEVO Prestatiemanager waarmee we de kwaliteit van een huisvestingsproject controleren.

Ook BeSeF® is een tool van ons. Het helpt partijen die samen één gebouw ontwikkelen bij het vormen van een eenduidige visie op een multifunctionele accommodatie.

Wij zijn actief in de markten onderwijs, sportgemeenten, zorg, multifunctionele accommodaties en kantoren en bedrijfshuisvesting. Klik hier voor onze volledige dienstverlening.

Mireille Uhlenbusch

Wilt u direct een vraag stellen over huisvestingsadvies?

Neem contact op met Mireille Uhlenbusch, (073) 6 409 409