Menu

Renovatie

Een verouderd gebouw is niet toekomstbestendig

Is uw huisvesting op leeftijd? Vertoont het gebreken? Bijvoorbeeld bouwkundig: de kozijnen, het dak, de leidingen? ‘Stookt u voor de vogeltjes?’, zoals wij hier vaak zeggen. En voldoet het eigenlijk niet meer aan de functionele eisen die uw organisatie eraan stelt? We werken en leren immers anders dan een aantal decennia geleden.

En niet te vergeten: de strengere milieu-eisen. In 2020 moeten gebouwen met energielabel C gecertificeerd kunnen worden, en in 2030 met label A.

Genoeg redenen dus om uzelf de vraag te stellen: slopen en opnieuw bouwen? Of hergebruiken wat al bestaat?

Als je het hebt over duurzaamheid is renovatie de beste keuze

Wij hebben de kennis en ervaring in huis om u te helpen bij het maken van die – lastige – keuze. Wij weten hoe met bestaand vastgoed om te gaan en adviseren u op basis van onder andere een business case en een haalbaarheidsonderzoek.

Renoveren kan soms wat duurder zijn, maar is met een goede omgang met de exploitatiekosten prima te compenseren. Ook hierin kunnen we u ondersteunen.

Heeft u als gebouwenbezitter stil gezeten, dan moet u nu aan de slag

Omdat renovatie een specifieke tak van sport is, waarbij andere risico’s en vragen spelen dan bij nieuwbouw, hebben wij specialisten in huis.

Specialisten die de Renovatiegids schoolgebouwen schreven en die u alles over dit onderwerp kunt vragen.

Lees alles over