Duurzaamheidsadvies

Bij het verduurzamen van vastgoed zijn er diverse associaties: reduceren van energiegebruik, circulair en biobased bouwen, het toetsen van energielabels of analyse van de CO2-footprint. Hoe krijgt u dat concreet voor elkaar? Welke maatregelen kunt u nemen? Hoe krijgt u in een vroeg stadium een goed beeld van de mogelijkheden en kosten? Hoe zorgt u ervoor dat u trots kunt zeggen dat uw organisatie duurzaam gehuisvest is?

Duurzaamheid: tastbaar en concreet 

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal en aardgasvrij zijn. Daarbij moet ook de circulaire economie een feit zijn. Het haalbaar, betaalbaar en financierbaar maken van het verduurzamen van vastgoed is inzichtelijk te maken. De expert-adviseurs van HEVO zorgen ervoor dat duurzaamheid voor u tastbaar en concreet wordt. Wij brengen voor u het ‘besparingspotentieel’ voor huidig en toekomstig vastgoed in beeld zodat u ziet op welke manier u uw CO2-footprint kunt reduceren. Total Cost of Ownership (TCO) kan aan dit inzicht bijdragen. We analyseren het vastgoed en geven u een helder en concreet advies. Of de ingrepen op een zelfstandig moment of juist op een natuurlijk moment door verduurzamen van uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) plaatsvinden, wij geven u helder inzicht.

Advies en snel duidelijkheid

Het thema duurzaamheid blijft gedurende de hele levensduur van de huisvesting belangrijk. Wij kunnen u al adviseren vóór het ontwerp van de nieuwbouw én ook bij bestaande bouw, renovatie of transformatie. 

Onze aanpak

In hoofdlijnen is onze aanpak:

  • Ambities definiëren en duidelijke doelen formuleren, in grootheden als kg CO2, euro’s en kWh of BENG-indicatoren.
  • Inzicht in uw vastgoedportefeuille: de huidige stand van zaken.
  • Het vertalen van duurzaamheidsambities naar verduurzamingsmaatregelen.
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak.
  • Uitvoeren en/of begeleiden van implementatie verduurzamingsmaatregelen.
  • Zorgen dat uw exploitatie te monitoren is én blijft.

Mogelijkheden duurzaamheid

Welke ingrepen qua duurzaamheid zijn aan te raden? Wat kosten ze en wat leveren ze op? U kunt denken aan isoleren of uw ventilatie op orde brengen. Met relatief simpele ingrepen kunt u veel besparen. Wij adviseren om breder te kijken dan alleen energie en om ook direct gebruikerswensen en aspecten als binnenklimaat, CO2-uitstoot, brandveiligheid en comfort mee te nemen. Vaak zijn slimme combinaties te bedenken, bijvoorbeeld door naast energiebesparende maatregelen ook aanpassingen van het gebouw door te voeren waardoor de omgeving veiliger, gezonder en prettiger wordt voor de gebruikers. Ook is het slim om aan te sluiten bij natuurlijke vervangmomenten van bouwkundige en installatietechnische componenten. Door bij financiële afspraken beleidsmakers, beslissers en gebruikers gezamenlijk in de verduurzamingsopgave mee te nemen, kan ook de wijze van financiering vroegtijdig worden vastgelegd.

In onze aanpak maken we maatregelen en investeringen visueel, zodat u goed inzicht heeft in de mogelijke keuzes en de effecten daarvan. 

GPR Gebouw

Een instrument dat we veelal gebruiken is GPR Gebouw: een methodiek om sneller te kunnen sturen op duurzaamheid (met de modules Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde). Dit kan zowel in de initiatieffase als in de ontwerp- en realisatiefase worden ingezet.

We helpen u graag bij het formuleren van uw duurzaamheidsambities, het opstellen van een verduurzamingsplan en implementatie. Door middel van ons stappenplan helpen we u met het vaststellen van de impact op de huisvesting op het milieu. Zo komen we tot een gedegen duurzaamheidsadvies.

Ook interessant

Meer weten over duurzaamheidsadvies?

Neem dan contact op met:

Bel me terug