Organisatiemanagement en procesmanagement

Grote, complexe en ingewikkelde processen in het (semi)publieke domein moeten tot in de details goed verlopen. U moet voldoen aan (veranderende) wet- en regelgeving, draagvlak bij zeer uiteenlopende stakeholders creëren en behouden, opereren binnen vooraf vastgestelde financiële kaders en transparante besluitvormingsprocessen borgen.

Hoe bereikt u in zo’n groot proces dat uw ambities en ideeën daadwerkelijk worden gerealiseerd? Hoe zorgt u voor effectieve besluitvorming in een complexe bestuurlijke omgeving? De ervaren adviseurs van HEVO bieden de ondersteuning die u nodig heeft. 

Kennis delen en samenwerken

Adviseurs van HEVO hebben kennis van de besluitvormings- en uitvoeringsprocessen in uw sector. Ze hebben oog voor detail zonder daarbij de grote lijn uit het oog te verliezen. Daarnaast hebben ze de juiste ervaring om als deskundige partner met alle betrokken partijen samen te werken. Die ervaring is breed: van het begeleiden van gemeentelijke fusies, campusontwikkeling en gebiedsontwikkeling tot multifunctionele accommodaties en het ontwikkelen van een nieuwe visie op zorg en wonen, met inzicht in de financiële haalbaarheid.

Proces én inhoud

De deskundigheid van HEVO is een combinatie van procesbegeleiding en inhoudelijke kennis van zowel organisatievormen, bedrijfsvoering als vastgoedinvesteringen. Door die unieke combinatie brengen wij uw project én uw organisatie verder. Samen met u ontwerpen wij uw proces: maatwerk dus, met veel aandacht voor communicatie, het creëren van draagvlak en wat er voor besluitvorming nodig is. Een precies proces omdat medezeggenschap, democratische en bestuurlijke processen in het (semi)publieke domein om een verandering of investering toe te staan een zeer belangrijke rol spelen. 

We overzien het geheel

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen op elk vlak van organisatie- en procesmanagement. Ons strategisch advies helpt u de missie en visie van uw organisatie (weer) scherp te formuleren. Met een strategisch vastgoedplan of een Integraal Huisvestingsplan maken we inzichtelijk welke investeringen in de toekomst nodig zijn. In een businesscase wordt uiteengezet hoe uw visie haalbaar en realiseer­baar is en welke financiële en organisatorische inzet daarvoor nodig is. Dankzij gedegen kennis van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van doordecentralisatie van onderwijs­huisvesting, zetten we samen stappen vooruit. HEVO staat daarin voor een vernieuwende aanpak. Met innovatieve werkvormen, de inzet van media en het gebruiken van nieuwe samenwerkingsmodellen bieden we oplossingen en versnellen we het proces. 

Ook interessant

Meer weten over organisatie- en proces­management?

Neem dan contact op met:

Bel me terug