Menu

ir. Peter Woerdeman

Senior adviseur

peter.woerdeman@hevo.nl

Zorginstellingen beter en sterker maken

Gezondheidszorg en huisvesting is mijn werkgebied. Mensgerichte zorg vraagt om het verbinden en samenbrengen van visie en praktijk. Een passende en prettige leefomgeving voor cliënten, een goede werkomgeving voor medewerkers en huisvesting die nu maar ook in de toekomst financieel haalbaar is. Daar krijg ik energie van!

Mijn specialiteit is het samen met zorginstellingen vanuit strategische kaders ontwikkelen van huisvesting, met aandacht voor de diverse kanten van het proces. Van initiatief tot en met uitvoering. Van gebruikersparticipatie in de planontwikkeling tot het bewaken van de (harde en zachte) projectkaders.

Mijn kracht is het op gang brengen en houden van veranderingen in zorgorganisaties

Ik word gedreven door de passie een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg op het gebied van huisvesting. Het mooiste aan mijn vak is het samenbrengen van de verschillende perspectieven binnen een organisatie in een huisvestingsconcept dat de missie en zorgvisie ondersteunt.

In heel Nederland heb ik inmiddels al tientallen zorginstellingen geadviseerd over vastgoed, nieuwbouw, bedrijfsvoering, het haalbaar maken van businesscases en financiële aspecten. Mijn gesprekspartners zijn bestuurders, toezichthouders, managers, maar ook professionals en beleidsmakers die in het bestuurlijke ‘spel’ actief zijn.

Peter Woerdeman

Laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen

Neem contact met me op, telefoonnummer (073) 6 409 409